Skip to main content

Linander krävde mer belöning och bestraffning i kriminalvårdsdebatten

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2004 14:03 CEST

- Sverige behöver en ny regering för en ny kriminalvårdspolitik. En politik där säkerheten har mycket hög prioritet och där de intagnas ansträngningar till förbättring belönas men också där misskötsamhet bestraffas, sade Johan Linander, Centerpartiets rättspolitiske talesman i Riksdagens debatt om kriminalvården.

- Centerpartiet menar att det ska ha en direkt effekt på strafftiden hur man väljer att spendera sin tid på anstalt. Det är oerhört viktigt för motivationen i strävan mot ett laglydigt liv att personligt engagemang och personliga ansträngningar belönas. I motsats till detta ska de som inte sköter sig på anstalten och de som anses särskilt benägna till återfall i brott sitta av hela strafftiden och inte som idag villkorligt friges efter två tredjedelar av tiden.

- Ingen vinner på att de intagna är i sämre skick och mer brottsbenägna när de kommer ut. Det är inte bra för samhället. Det är så att nästan alla som döms till fängelsestraff någon gång ska tillbaka ut i samhället. Vi får inte nöja oss med att låsa in de dömda i ett superfängelse. Första dagen av fängelsestraffet börjar det arbete som avgör vem det är som kommer tillbaka till samhället som din granne eller kanske som din jobbarkompis om några år – är det en kriminell, en missbrukare eller kanske någon som kommit till rätta med sina problem? Häri ligger den verkliga utmaningen!

- Centerpartiet efterfrågar inte ett nytt superfängelse vilket Bodström föreslagit. Vi föreslår att fängelserna i Kumla, Hall och Tidaholm byggs om så att de får samma säkerhet som Thomas Bodströms enda superfängelse skulle få. Det blir billigare och dessutom får vi tre lika säkra fängelser istället för ett.

- Under den senaste veckan har jag besökt fängelset i Gävle och Kirsebergsanstalten i Malmö. Personalen på anstalterna ger samma svar på vad som behövs för en ökad säkerhet. Teknik och bevakning kan öka säkerheten, men mest effektivt är att det finns tillräckligt med utbildad personal som kan finnas bland de intagna. Rymningar och fritagningar stoppas effektivast genom att personal pratar med intagna och genom att vara närvarande upptäcker vårdarna signaler på att något är på gång.

Johan Linander upprepade också Centerpartiets krav på att det ska vara ett brott att rymma från kriminalvårdsanstalt.
- Inte för att vi tror att det kommer att stoppa rymningsbenägna intagna från att rymma, utan för att det är principiellt rätt att samhället markerar att det inte är okej att rymma, sade Linander.

Publicerat av: Dag Gustavsson (2004-10-14)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera