Skip to main content

Nej till EMU!

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2003 00:00 CEST

- Det är nödvändigt med en öppen, ärlig och upplysande kampanj både från ja- och nejsidan. Jag och centerpartiet kommer att lägga kraft på att bidra till detta. Just därför blir jag orolig när jag hör statsministern säga att det inte finns ” ett enda vackert eller hållbart argument emot”. Hur kan statsministern påstå något sådant? sade Maud Olofsson i onsdagens EMU-debatt.Maud Olofssons anförande i riksdagens EMU-debatt den 28 maj 2003.
OBS! Det talande ordet gäller.
______________________________________________________________________________
Herr/fru talman!

När svenska folket den 14 september röstar om Sverige ska införa euron som valuta eller ej vill jag att alla ska känna sig trygga med sitt beslut oavsett om man röstar ja eller nej.

För att denna trygghet ska finnas är det nödvändigt med en öppen, ärlig och upplysande kampanj både från ja- och nejsidan. Jag och centerpartiet kommer att lägga kraft på att bidra till detta. Just därför blir jag orolig när jag hör statsministern säga att det inte finns " ett enda vackert eller hållbart argument emot". Hur kan statsministern påstå något sådant? Speciellt som statsministern tidigare våndades och slet med sitt beslut och pekade på både nackdelar och fördelar. Det är självklart att det finns goda argument för båda sidorna. Att påstå något annat är ohederligt. Frågan som var och en måste ta ställning till själv är om fördelarna med att gå med i EMU överväger, eller om det är bättre för Sverige att behålla vår svenska krona och fristående riksbank.

Herr/fru talman!
Den fristående svenska riksbanken har fungerat bra. Inflationsbekämpningen som är ett måste för att inte urholka ekonomin har varit lyckad. Med en övergång till euron och ett medlemskap i EMU:s tredje steg ger vi upp den självständiga svenska riksbankens möjligheter att sätta en räntenivå som är anpassad efter svenska förhållanden. I euroområdet kommer liten eller ingen hänsyn tas till de svenska behoven. Redan idag ser vi problemen med att sätta en räntenivå som passar både Irland och Tyskland. Centerpartiets uppfattning är att vi i Sverige ska rösta nej till att införa euron och säga ja till rätten för den svenska riksbanken att sätta räntan.

Att ha ordning och reda i de offentliga finanserna är absolut nödvändigt. Detta oavsett om Sverige går med i EMU:s tredje steg eller inte. Centerpartiet tog under 1990-talet ett stort ansvar för den svenska ekonomin. Vi vet mer än något annat parti hur slitsamt det är att sanera en dålig ekonomi men likafullt var det nödvändigt. Det arbetet har tyvärr förstörts av en vidlyftig löftespolitik under senare år. Nu står vi i ett läge där den offentliga ekonomin urholkas och Göran Persson vill införa euron. Detta åhörare och ledamöter, är ingen lyckad kombination.

Det bästa och snabbaste betyget på om svensk ekonomi håller måttet får vi om vi behåller kronan och den självständiga räntepolitiken. Med en egen valuta och en egen räntepolitik ger marknaden sitt betyg på svensk politik och ekonomi dagligen. Det är bra och det är ett sätt att bibehålla trycket på oss politiker och beslutsfattare att värna om den offentliga ekonomin. Börjar vi missköta de offentliga finanserna är det ofrånkomligen de med de minsta ekonomiska marginalerna som drabbas. Det är undersköterskorna, lokalvårdarna och barnskötarna som får ta smällen. Det kan ingen euro i världen ändra på. Därför ska hemmagjorda problem ska lösas på hemmaplan.

Herr/fru talman!
Det är sällan man hör statsministern tala om förutsättningarna för tillväxt. Men när det kommer till EMU och euron då blir det fart på pratet om just detta. Hur kan det komma sig? Jag tror att det enkla svaret är att socialdemokraterna tror att en övergång till euron skulle dölja bristen på socialdemokratisk tillväxtpolitik. Men riktigt så enkelt är det inte. Oavsett valuta så måste man ge förutsättningar för tillväxt genom att fatta rätt beslut här hemma. Snarare är det så att det bästa sättet för att få en tillväxtpolitik i världsklass är att byta regering, inte att byta valuta.

Företagarna har låtit SIFO genomföra en undersökning om småföretagens inställning till euron. Vid en snabb anblick finns det en majoritet för att införa euron hos dem som tillfrågats. Det har ledande socialdemokrater, som annars inte bryr sig om småföretagen, tagit fasta på. Men vad det talas tyst om är att bara 29 procent av företagarna menar att euron underlättar deras verksamhet. Bara 7 procent av småföretagarna nämnde EMU som en viktig valfråga på lång eller kort sikt. Långt mycket viktigare för småföretagen var frågor som beslutas på hemmaplan här i Sverige. 40 procent nämnde skattetrycket som en viktig fråga, 18 procent regelförenklingar och 10 procent arbetsrätten.

Samma undersökning ger också svidande kritik åt regeringens näringspolitik. Tre av fyra småföretagare gav den förra mandatperiodens regeringspolitik dåligt eller mycket dåligt betyg. Återigen; det viktigaste för att få igång tillväxten och förbättra villkoren för småföretagen är inte att byta valuta, utan att byta regering.

Herr/fru talman
En av statsministerns favoritåsikter på senare tid har blivit att Sverige skulle drabbas av ett ohyggligt utanförskap om vi inte inför euron som valuta. Det är inte sant. Danmark, Storbritannien och andra europeiska länder som inte är medlemmar i EU har sin egen valuta. EU:s nya länder kommer inte att införa euron från första stund. Först måste de klara de ekonomiska kraven. Det finns således ingen brådska att ansluta sig till EMU:s tredje steg som vissa vill göra gällande.
Sanningen är den att framtidens EU inte innebär att alla länder ställer upp sig i ett led och marscherar i samma takt. Den europeiska integrationen kommer att ske olika fort. Jag tror på europatanken och bejakar det svenska EU-medlemskapet men det betyder inte att makten över räntepolitiken ska flyttas till Frankfurt. Europa kan och ska stå starkt men det förutsätter inte att alla länder är med i EMU. Jag kan leva med att Göran Persson får stå utanför ett och annat möte i EU-sammanhang. Och jag kan trösta statsministern med att centerpartiet har som målsättning att du ska slippa alla dessa ministermöten efter nästa val.

Statsministern talar om att EMU är en nödvändighet och något av en Gudagåva till det europeiska folket. Trots att det enligt statsministern inte finns några vackra och hållbara argument emot ett svenskt medlemskap manövrerar han för att undvika problem som kan uppstå vid ett svenskt medlemskap. Jag har därför några frågor till Göran Persson.

Statsministern satte ihop en grupp för att ge LO buffertfonder. Tack och lov misslyckades denna fondsocialism. Varför började regeringen diskutera buffertfonder med LO om riskerna med EMU inte finns? Din egen utbildningsminister och sannolikt även statsministern själv vill ge LO ett ekonomiskt råd istället för buffertfonderna. Varför ska LO få ett ekonomiskt råd om EMU är riskfritt? För att parera eventuella problem med medlemskapet har statsministern ställt sig positiv till att flytta den hävdvunna rätten för riksdagen att besluta om skatterna till regeringen. Makten att ändra momssatser och arbetsgivaravgifter ska alltså läggas till regeringen. Varför om EMU inte är förenat med några risker?

Jag har förståelse för att människor tycker att EMU är en svår fråga att ta ställning till. I slutändan handlar det om man tror att Sverige kan skapa en tillväxtklimat i världsklass på hemmaplan eller om vi ska lämna det åt Frankfurt att ta hand om oss. Min uppfattning är att Sverige har alla möjligheter att skapa detta klimat utan att ta omvägen över den Europeiska Centralbanken i Frankfurt. Därför kommer jag att rösta nej den 14 september. Vid ett ja kan vi inte ändra oss och byta tillbaka till en självständig räntepolitik och en egen valuta. Är du som medborgare det minsta osäker på hur du ska rösta är rådet till dig att rösta nej i höstens folkomröstning.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera