Skip to main content

Ohållbar stopplag hindrar utveckling av passivhus

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2013 10:16 CET

Ola Johansson kommer att föreslå Janna Valic är att se till så Boverkets experter ger sig ut på byggarbetsplatserna och med egna ögon ser den utvecklig som pågår med Nära-nollenergihus och tar del av erfarenheter som visar att merkostnaden är försumbar och att låga driftskostnader i längden minskar boendekostnaden och klimatavtrycket.

Bostadsministern Stefan Attefall, Kd, borde lägga Byggkravsutredningen åt sidan och istället lägga kraft på att förenkla lagar än att införa nya.

Byggkravsutredningen har föreslagit att en ”stopplag” införs som förbjuder kommuner att ställa energikrav och andra tekniska egenskapskrav på bostäder byggda på mark som ägs av kommunen.

- Utredaren vill ta ifrån dem rätten att själva besluta om hur deras egendom i form av mark ska användas. Det menar vi i Centerpartiet är en allvarlig inskränkning av kommunernas självstyre och äganderätten för juridiska personer, säger Ola Johansson.

De bostäder som byggs idag förväntas stå minst en generation och de kommer att behöva underhållas och moderniseras på samma sätt som äldre bostäder idag renoveras och energieffektiviseras.

Därför är det viktigt att de redan från början byggs för att förbruka så lite energi som möjligt. Hållbart bostadsbyggande hindrar inte att byggföretagen utvecklar koncept och processer för att bygga industriellt, effektivt, klimatneutralt och med låga livscykelkostnader.

Boverkets inställning är att energieffektivt bostadsbyggande fördyrar och hindrar bostadsbyggandet. Samtidigt är deras egna byggkrav BBR2012, slappa och otidsenliga. De missgynnar biobränslen i fjärrvärmesystemet och bruket av spillvärme medan eldrivna värmepumpar premieras.

Det är ohållbart att använda el för att värma bostäder när industrin behöver tillgång till elenergi.

Kontaktpersoner

Ola Johansson, Ledamot av Civilutskottet, Bostadspolitisk talesperson

Eva Nypelius, Regionråd Gotland och ordförande i Sveriges Kommuner och Landstings särskilda beredning för bostadsbyggande

Presskontakt:

Robert Östholm, pressekreterare, 072-2119435

Centerpartiet är det långsiktiga alternativet i svensk politik. Vi strävar efter ett hållbart Sverige där människor får bestämma mer själva.

Kommentarer (1)

  Jag hållr med om ovanstående men vill väcka en tanke om följande

  Spara energi och skapa arbetstillfällen
  Undertecknad försöker få lite balans i energidebatten. Först skall man ta reda på hur mycket hur mycket energi man kan spara genom att bygga energisnåla hus och satsa på sådan teknik som har kort avskrivningstid och samtidigt ger många arbetstillfällen.
  Man får väl numera anse att kärnkraftens tid är ute nu när den elen blir för dyr. Detta vet vi nu när är vi börjar få en aning om hur höga kostnaderna blir för försäkring, skrotning och byggkostnader.
  Om man istället använder 80 miljarder som det kostar att bygga ett kärnkraftsverk till att isolera upp alla byggnader i Sverige och ge övriga energibesparande åtgärder en chans skulle vi spara energi samtidigt som vi skapar tusentals arbetstillfällen.
  Som exempel kan man för ovannämnda 80 miljarder köpa ca 200 miljoner kubikmeter (Gullfiberisolering) à cirka 400 kronor per m³. Att utföra läggningen av denna isolering skulle ge massor med arbetstillfällen kanske för ungdomar och samtidigt minska kravet på utbyggnad av elnät och kraftverk.
  Denna isolering gör nytta så länge byggnaden finns till och är helt oslagbart när man jämför kostnaden med andra energisatsningar. För att få fart på denna verksamhet borde det vara lönsamt att stimulera energibesparande åtgärder genom att höja ROT-avdraget till 50%.

  - Harry Kynnefjäll - 2013-03-09 23:18 CET

Lägg till kommentar

Kommentera