Skip to main content

Plusjobben ger sämre anställningstrygghet än ungdomsavtalet

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2006 08:49 CEST

I vårbudget föreslår regeringen 1000 plusjobb för de 146 000 unga som efter 12 år med socialdemokratiskt styre står utanför arbetsmarknaden. Men en granskning visar att plusjobben på punkt efter punkt innebär sämre anställningsvillkor än det frivilliga ungdomsavtal som centerpartiet föreslagit.

- Det är märkligt att socialdemokraterna, som har kritiserat centerpartiet så hårt, inför en åtgärd som inte ger rätt till a-kassa, inte ger rätt till sjukpenning, inte ger rätt till förtur till arbete, och man sparkas rakt ut efter två år. Vi vill ju att ungdomarna ska komma in i trygghetssystemen, säger Maud Olofsson till Ekot idag.

Håkan Lind
Pressekreterare
070 -617 38 11
08-786 59 82 | hakan.lind@riksdagen.se
Riksdagen, 100 12 Stockholm | Besök: Mynttorget 2
Centerpartiet | www.centerpartiet.se
Allians för Sverige | www.maktskifte06.se


Henrik Hansson
Politisk Sekreterare
PM 2006-04-05
En jämförelse mellan plusjobb och ungdomsavtal
Arbetslösheten bland ungdomar är mycket stor. SCB:s
arbetskraftsundersökning (AKU) i februari visar att 57 000 ungdomar är
öppet arbetslösa. Dessutom är 89 000 heltidsstuderande eftersom de inte
hittar jobb vilket sammantaget ger 146 000 arbetslösa ungdomar.

Det så kallade obalanstalet, dvs. antalet personer i öppen arbetslöshet plus
arbetsmarknadspolitiska program, för ungdomar var 67 000 personer i
februari, en ökning med 1 000 personer under det senaste året1.

Ungdomsavtalet
Mot bakgrund av detta skrev Maud Olofsson en debattartikel i Dagens
Nyheter den 3 februari 2005 där hon föreslog speciella frivilliga
ungdomsavtal som innebär att en arbetsgivare kan anställa en arbetslös
person under 26 år utan gängse anställningstrygghet2. Syftet är att minska
risken för företagaren och därmed göra det enklare och mer lönsamt att
anställa3.

Ungdomsavtalet ska gälla under maximalt två år och en
anställning efter denna period övergår automatiskt till fast anställning. Om
en arbetsgivare väljer att säga upp personen efter tre månader, men innan
tvåårsgränsen ska ett avgångsvederlag utbetalas på 8 % av lönen, dvs. en
månadslön per anställningsår.

Plusjobb
Plusjobben ska användas till kvalitetshöjande arbetsuppgifter inom offentlig
sektor som inte utförs idag och ska gå till personer som varit inskrivna vid
Arbetsförmedlingen som arbetslösa eller deltagare i program i minst två år.
Plusjobb saknar anställningstrygghet och har en uppsägningstid om två
veckor. Plusjobben är i likhet med a-kassa pensionsgrundande, men det
kvalificerar inte för a-kassa eller sjukpenninggrundande inkomst.

1 http://www.ams.se/RDFS.asp?A=65658&L=32650
2 http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=518422
3 Här kan det vara värt att nämna att arbetsmarknadsminister Hans Karlsson (s) uttryckligen
har sagt att han istället vill öka företagarens risk (Tidningen Restauratören,
http://www.restauratoren.se/zino.aspx?articleID=12638 )

Tabellen nedan redogör i korthet för skillnader och likheter mellan plusjobb
och anställning efter ungdomsavtalet.
Plusjobb Ungdomsavtal
Anställningstrygghet Nej Nej
Avgångsvederlag Nej Ja, 8 % av lönen efter
tre månader
Längd Två år Två år
Automatisk
förlängning av
anställning efter 2 år
Nej Ja
A-kassegrundande Nej Ja
Sjukpenninggrundande Nej Ja
Pensionsgrundande Ja Ja
Anställning i såväl
privat som offentlig
sektor
Nej, bara offentlig
sektor
Ja
Lönenivå 2/3 av kommunerna ger
löner under 15 500 kr i
månaden4
Som vilken
nyanställning som helst
4 Enligt en enkät genomförd av Sveriges Kommuner och Landsting
http://www.kommunalarbetaren.com/kanyheter/kanyheter.cfm?artikel=62986

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera