Skip to main content

Roger Tiefensee (c) om skatteutjämningskommittén: Goda grunder för samsyn i borgerliga mitten

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2003 16:15 CEST

- Jag ser goda möjligheter till samsyn kring den framtida utjämningspolitiken mellan Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna. Så kommenterar Roger Tiefensee, ledamot (c) i Riksdagens skatteutskott det betänkande skatteutjämningskommittén lämnat.


I Eva Hellstrands (c) särskilda yttrande lyfts möjligheten till en förstärkt kommunal skattebas genom förändringar av skattesystemet samt att det skulle ge utrymme för en sänkt kompensationsgrad för de kommuner som betalar in till systemet.

- Jag hade valt att reservera mig i utredningen just på dessa punkter - kompensationsgrad och stärkt kommunal skattebas. Skatteutjämningen ska syfta till att lyfta kommuner, inte främst till att straffa de kommuner som går bra. Men även utan reservation framgår en samsyn bland de borgerliga mittenpartierna kring skatteutjämningens framtid. Jag hoppas att det ska kunna tydliggöras i Riksdagen i den fortsatta hanteringen av frågan.

I betänkandet har Folkpartiet och Kristdemokraterna reservationer där de framför att den s.k. kompensationsgraden för kommuner som ligger över en garanterad skattekraft på 120 % av riksgenomsnittet ska vara 80 % i stället för 85. Det skulle alltså innebära en något lägre avgift för kommuner och landsting med hög skattekraft till systemet. Folkpartiet resonerar också kring behovet av att flytta uppgifter och växla skattebaser mellan staten och kommunsektorn.

- Det ligger väl i linje med vad Centerpartiet föreslagit och som framgår iEva Hellstrands (c) särskilda yttrande till utredningen, säger Roger Tiefensee. Vi vill genomföra en skattereform som sänker skatten för vanligt
folk och samtidigt stärker kommunernas egen skattebas. Då minskar belastningen på utjämningssystemet och kraven på inbetalningar från rika kommuner minskar.


Publicerat av: Erik Bratthall (2003-09-30)

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera