Skip to main content

Vi välkomnar den nya sambolagen

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2003 00:00 CEST

- Vi välkomnar lika villkor för homosexuella och heterosexuella sambor. Lagen utgår därmed från par som har en kärleksrelation och gemensamt hushåll detta oavsett parets kön, säger Viviann Gerdin, Centerpartiets ledamot i Lagutskottet, om tisdagens riksdagsbeslut.


Det är bra att det finns ett grundskydd, en huvudregel som reglerar hur en bodelning ska ske när det saknas ett avtal mellan parterna. Med sambolagen får den svagare parten en starkare ställning vid en bodelning vilket är viktigt om separationen skulle vara konfliktfylld. Samtidigt så medger även sambolagen möjligheten för par som så önskar att avtala bort sambolagen.

Centerpartiet tar avstånd från förslaget från övriga borgliga partier att införa någon form av anmälningsförfarande eller registreringsplikt för de som sammanbor utan att vara gifta. Dagens folkbokföringsregister ger tillräckliga upplysningar om var människor befinner sig.
Centerpartiet säger däremot ja till att utreda frågan om motordrivna fordon för gemensamt bruk ska kunna inräknas i gemensam egendom vid en bodelning.

- I 15 år har vi i Sverige haft en sambolag men trots detta så känner många människor inte till sambolagen i alla delar, vilket naturligtvis inte är bra. Men jag tror ändå att de allra flesta känner till grunderna för att man kan kräva sin rätt av bohaget som man införskaffat för gemensamt bruk när man separerar
om inget annat är skrivet, säger Viviann Gerdin och avslutar:
- Mer information behövs påtalar ett enigt Lagutskott och jag vill särskilt upplysa om att sambor inte ärver varandra.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera