Skip to main content

Väla Centrum har nöjdast köpcentrumhyresgäster

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2016 14:00 CEST

Resultatet från Fastighetsbarometer presenteras under den årliga NKI-lunchen

Väla Centrum har årets nöjdaste hyresgäster för köpcentrum. Det visar den årliga NKI-undersökningen Fastighetsbarometern Butik som presenterades igår av CFI Group, Fastighetsägarna Sverige och HUI Research.

För nionde året i rad är Väla Centrum i Helsingborg det köpcentrum som har nöjdast hyresgäster i Fastighetsbarometern Butik. Väla Centrum har ett Nöjd-Kund-Index (NKI) på 86. Niklas Blonér, centrumchef på Väla Centrum, förklarar framgången med dessa ord:

– Alla som jobbar på Väla är en del av vårt gäng och vi lever som vi lär – genom att engagera och involvera alla olika verksamheter i kundmötet. När det gäller servicen och atmosfären tar vi alla frågor på allvar och jobbar med att få med oss all personal. Kundmötet är viktigt och alla som möter kunden påverkar upplevelsen.

Vårt mål är alltid att omsätta våra tankar och idéer till verklig handling och bara det som verkligen blir gjort gör skillnad. Vi visar att vi menar allvar med våra miljösatsningar och har gjort en kraftfull investering på miljön genom vår solcellsanläggning, som är Sveriges största solpark. Vi tror också på att skapa bättre förutsättningar för kollektivtrafiken, där vi tar bättre hand om våra bussresenärer genom att vi byggt en bekväm och trendig busshållplats. Vi vågar påstå att vi har Sveriges finaste busshållsplats.

Vi har en mycket engagerad centrumledning som har stor passion för sina respektive ansvarsområden och intresse för butikernas utveckling. Detta märks genom hela Väla och påverkar alla som jobbar här positivt. Vi stimulerar varandra och alla vill verkligen att våra kunder ska tas om hand på absolut bästa sätt. Vi ger oss inte förrän det blir riktigt bra!

Det sammanvägda Nöjd-Kund-Indexet för Fastighetsbarometern Butik sjunker under 2016, där kundnöjdheten backar med en enhet till ett betyg på 73 på en 100-gradig skala. Fastighetsbarometern Butik når med detta det hittills näst högst uppmätta indexet i barometerns historia.

– Trots en nedgång inom barometerns index så ser vi fortsatt att centrumbolagen fortsätter att prestera mycket bra, och det höga indexbetyget är ett kvitto på detta. I år var det dessutom extra hård strid om förstaplatsen, då Grand Samarkand med ett NKI på 85 nådde en andraplats bakom Väla Centrum. Gemensamt för de centrum som ligger i topp i mätningen är att de aktivt jobbar med köpcentrumets image, marknadsföring och butiksutbud, samt att centrumledningen uppfattas som tillgängliga och affärsmässiga bland hyresgästerna, säger Viktor Carlsten, projektansvarig för Fastighetsbarometern på CFI Group.

– Vi vet att nöjda kunder är otroligt viktigt för branschen, för branschens rykte och för branschens lönsamhet. Därför är Fastighetsbarometern Butik ett utmärkt verktyg för att kartlägga hyresgästernas nöjdhet och för att anpassa förvaltningen utifrån hyresgästernas behov och önskemål, säger Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige.

För ytterligare information, kontakta
Viktor Carlsten, projektansvarig CFI Group, 070-334 87 46
Reinhold Lennebo, VD Fastighetsägarna Sverige, 070-512 33 90

Fastighetsbarometern Butik mäter hur butikshyresgästerna upplever sitt köpcentrum och servicen från centrumledning och ägare, hur nöjda hyresgästerna är totalt sett samt hur lojala hyresgästerna är. I årets undersökning deltar 27 köpcentrum i olika storleksklass, utspridda över Sverige.

CFI Group är ett världsledande konsultföretag inom Customer Asset Management, som använder vetenskapliga metoder för att mäta, analysera och öka det ekonomiska värdet på företags kundkapital, medarbetarrelationer och varumärken. (www.cfigroup.se)

Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar för en väl fungerande fastighetsmarknad. Våra fyra regionala fastighetsägareföreningar har tillsammans drygt 17 000 medlemmar, som är ägare av lokal- och bostadshyreshus, industrifastigheter samt bostadsrättsföreningar. Totalt äger Fastighetsägarnas medlemmar ca 80 000 fastigheter med 700 000 lägenheter och cirka 80 procent av alla kommersiella lokaler.

HUI Research AB erbjuder, genom konsult- och forskningsverksamhet, kvalificerade besluts-underlag och rådgivning inom handel, turism, konsumtion och samhällsekonomi till näringsliv och offentlig sektor. HUI Research AB har kontor i Stockholm och Göteborg.