Skip to main content

Träffa oss på Advanced Engineering 27-28 mars

Evenemang

Advanced Engineering ger dig inblick i framtidens industri, med en fördjupning inom Automotive Engineering, Advanced Materials, Sma
27
MAR
Åbymässan, Åbyvägen 2, 431 62 Mölndal
-   -

Advanced Engineering är en mötesplats för utveckling och effektivisering av morgondagens högteknologiska industri och ingenjörskonst som ger dig inblick i framtidens industri.  

Du hittar oss i monter A:08! Vi kommer att visa upp vad vi håller på med inom områdena energi, material, digitalisering, design och cirkulär ekonomi – bl. a. inom additiv tillverkning, fossilfria material, möjligheternas material grafen, energieffektivitet och inomhusklimat i byggnader och mycket mer.

Ladda ner din elektroniska gratisbiljett här!

Kom gärna och lyssna på våra seminarier under dessa två dagar!

Seminarier 27-28 mars

27 mars kl 9.45-10.30 | Scen 3
Radikala minskningar av koldioxidutsläpp: bli först med den senaste tekniken!

Hanna Tornevall, VD på CIT Industriell Energi intervjuar professor Thore Berntsson, ordförande i International Energy Agency, Industrial Energy-related Technologies and Systems, om att världen behöver radikala minskningar av koldioxidutsläppen – både de fossila och de biogena. Men hur ska det gå till? Vilka industriella tekniker finns för radikala utsläppsminskningar?

27 mars kl. 16.15 – 17.00 | Scen 1
Big Science Sweden med Chalmers Industriteknik

Big Science Sweden – Affärsmöjligheter och avancerad teknik för internationella storskaliga forskningsanläggningar. Svensk teknik och ingenjörskompetens behövs för att bygga och utveckla stora europeiska forskningsanläggningar där Sverige är medlemmar. Bernd Ketzler & Staffan Sjödin från Chalmers Industriteknik tar dig igenom denna föreläsning som skapar affärer för svensk industri.

27 mars kl. 16.15 – 17.00 | Scen 2
Grafen i framtidens elektronikprodukter – i Sverige och i Europa

Chalmers Tekniska Högskola i Sverige leder det europeiska forsknings- och innovationsprojektet Graphene Flagship, men hur ska vi kunna ta tillvara på de affärsmöjligheter som detta enorma projekt resulterar i? Johan Hammersberg, SIO Grafen och Graphene Flagship, berättar om hur flaggskeppets affärsutvecklare arbetar på europanivå och regionalnivå. Amer Ali från Graphensic kommer också att ge ett exempel på projektresultat som inom kort lanseras som ny produkt.

28 mars kl. 09.45 – 10.30 | Scen 1
Additiv tillverkning i metall – Pilotlinje MANUELA

Professor Lars Nyborg, Chalmers, Material- och tillverkning/Industri- och materialvetenskap, Chalmers Teknisk Högskola och Karl Lundahl, projektledare, Chalmers Industriteknik.
AM-baserade tillverkningssekvenser innebär flera kritiska steg jämfört med konventionella produktionssekvenser. För närvarande är nyckelkompetenserna och teknikerna relaterade till dessa steg inte helt implementerade på industriell nivå.
MANUELA-projektet drivs av ett konsortium bestående av industriella slutanvändare, leverantörer samt toppforskningsinstitut och har som målsättning att utveckla en pilotanläggning med öppen åtkomst, som täcker hela produktionssekvensen. Pilotlinjen kommer att valideras för tillämpningsområden som bland annat bilindustrin, flyg, energi och medicinteknik.

28 mars kl. 09.45 – 10.30 | Scen 3
Fossilfria material – för ökad hållbarhet och konkurrenskraft

Johan Felix, ansvarig för materialteknik på Chalmers Industriteknik, bjuder på presentation av det senaste vad gäller utveckling av fossilfria material och hur detta kan bidra till ert företags konkurrenskraft och hållbarhet. Vi hjälper er från idé till produktion.

28 mars kl. 10.45 – 11.30 | Scen 2
En svensk roadmap för grafenelektronik

Inom vilka elektronikområden kan materialet grafen höja svensk konkurrenskraft? Hur kommer vi dit? Vilka hinder måste vi tillsammans ta oss över? Caroline Dahl, RISE, beskriver SIO Grafens Elektronik-roadmap och resultatet av det arbete som pågått under 2018 med att ta fram en roadmap för svensk utveckling av grafen inom elektronikområdet.

28 mars kl. 11.45 – 12.30 | Scen 1
Hur kan grafen, möjligheternas material, skapa affärsmöjligheter i Sverige?

Grafen är ett nytt material som det skrivits mycket om.
— Men hur går det egentligen? Finns materialet i några produkter och hur går det för Sverige? Helena Theander, programchef för innovationsprogrammet SIO Grafen, berättar om några av de närmare 80 innovationsprojekt som startats i Sverige. Sven Forsberg från 2D fab kommer också att berätta om deras grafenprodukter och lyckade innovationsprojekt.