Skip to main content

Swedish Algae Factory får 17 MSEK för att skala upp produktionen

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2018 15:00 CEST

Alger under produktion. Nu ska Swedish Algae Factory skala upp genom 17 MSEK från EU:s LIFE program. | Bild: Swedish Algae Factory

Swedish Algae Factory tilldelas nära 17 MSEK från EU:s LIFE program. Pengarna ska nu användas till en uppskalning av materialutvinningen från alger. Något som kan nyttjas för att öka effektiviteten hos solceller och skapa miljövinster.

Swedish Algae Factory’s innovation ökar effekten hos solpaneler genom att använda skalet från kiselalgen. Den mikroskopiska och nanoporösa kiselalgens skal är naturligt designat genom 100 miljoner års evolution. En utveckling som gjort kiselalgen extra effektiv för infångning av synligt ljus och blockering av UV-ljus. Detta gör algskalmaterialet perfekt att användas för att öka effektiviteten hos exempelvis solpaneler.

Produktionen av materialet ska nu genom EU-bidraget skalas upp till ton. Material ska sedan användas i tester hos solcellskunder för att se materialets effektivitetshöjande förmåga.

Sofie Allert, VD för Swedish Algae Factory: ”Ett erhållande av detta bidrag från EU är en hedrande kvalitetsstämpel på samhällsnyttan vår verksamhet kan bidra med. Nu ser vi fram emot att fortsätta skala upp vår verksamhet, delvis med hjälp av detta bidrag”.

En produktion som skapar både miljövinster och fiskfoder

Vid produktionen av kiselalgerna uppstår en rad naturliga miljövinster. Swedish Algae Factory odlar kiselalgerna på näringsrikt vatten från en närliggande fiskodling. Detta bidrar både till en reducering av övergödningsproblematiken och koldioxidreduktion. Men även till en viktig återvinning av de livsnödvändiga näringsämnena kväve och fosfor eftersom kväve och fosfor ansamlas i algernas organiska biomassa innanför algernas kiselskal. Biomassan kan exempelvis nyttjas som ett hållbart alternativ till fiskfoder.

GIA Sweden prisar projektet

Ulf Castenfors, VD för GIA Sweden, har bistått i ansökningsprocessen och ser ljust på projektets nytta.

-Det känns hedrande att kunnat medverka till att detta fantastiska projekt erhållit finansiellt stöd från EU. Att SUNALGAE valdes ut bland hundratals europeiska projekt, är ett tydligt bevis på projektets nytta för EU, säger Ulf.

Framtid inom färg, solkräm och hudvård

Materialet kommer även börja testas för att kunna säljas inom andra spännande tillämpningar. Exempelvis har materialet visat potential att kunna nyttjas som ett naturligt UV filter i färg, plast och solkrämer samt som en absorptiv och fuktreglerande ingrediens inom hudvård och kosmetik.

///////

KONTAKT & INFO

Sofie Allert, VD, Swedish Algae Factory

sofie@swedishalgaefactory.com

+46 (0) 703 87 55 09

swedishalgaefactory.com

LIFE-programmet är EU: s finansieringsinstrument för miljö och klimatåtgärder. Det övergripande målet med LIFE är att bidra till genomförandet, uppdateringen och utvecklingen av EU: s miljö- och klimatpolitik och lagstiftning genom samfinansiering av projekt med europeiskt mervärde.


---


Swedish Algae Factory är ett bolag som startade inom Chalmers Ventures inkubationsprogram Encubation som drivs i samarbete med Chalmers School of Entrepreneurship. Chalmers Ventures är också delägare i Swedish Algae Factory.


Chalmers Ventures har 15 års erfarenhet av att sammanföra idégivare med drivna entreprenörer, och stötta team som vill ta sin teknikbaserade affärsidé och skapa ett globalt företag.

Vi erbjuder expertcoaching, ett stort nätverk och finansiering. Rankad som bästa nordiska universitetsdrivna inkubator av UBI Global, 3:a inom EU och 12:a i världen.

Chalmers Ventures finns i Göteborg på Vera Sandbergs Allé 8 och Stena Center, och är ett helägt dotterbolag till Chalmers Tekniska Högskola.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy