Skip to main content

Ny utbildning bygger broar mellan arkitekter och ingenjörer

Evenemang

23
MAR
Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1.
 
Chalmers nya utbildningsprogram Arkitektur och teknik startar hösten 2006. Det ger nya möjligheter för den som har både tekniska och estetiska intressen. Förhoppningen är att utbildningen ska överbrygga klyftan mellan arkitekter och ingenjörer. Dagens byggnader ställer ofta höga krav på både estetiskt uttryck och konstruktion, till exempel vid stora spännvidder, höga höjder eller komplicerade klimattekniska lösningar. Då behövs ett nära samspel mellan civilingenjörer och arkitekter och en förståelse för vad den andre kan, vill och menar. Som svar på behovet startar Chalmers utbildningsprogrammet Arkitektur och teknik, en ny utbildning i gränslandet mellan Arkitektprogrammet och civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad. Grundtanken är att redan under utbildningen förena gestaltningsförmåga med insikter om naturvetenskapliga mekanismer och verkningssätt. Ulf Janson, professor i arkitektur på Chalmers, har varit med och utformat programmet. Enligt honom har näringslivet signalerat att det finns behov av individer som kan både gestaltning och teknik. - Men det räcker inte med att låta arkitekturstudenterna läsa några poäng teknikämnen i slutet av utbildningen, eller att ge civilingenjörsstudenter en duvning i gestaltningens grunder. För att ge den riktiga djupförståelsen behöver båda delarna integreras redan från början. Internationellt är "Architectural engineering" ett etablerat begrepp. Både i Storbritannien och USA finns flera utbildningar, både på bachelor- och mastersnivå. Arbetsmarknaden för de examinerade studenterna är god och de verkar antingen som professionella arkitekter eller ingenjörer, samtidigt som de fungerar som en brobyggare mellan arkitekt- och ingenjörskulturerna. Utbildningen startar hösten 2006. Upplägget är att studenten inför det fjärde året väljer att sikta på antingen civilingenjörs- eller arkitektexamen inom ramen för utbildningens normala längd. Kurserna är upplagda så att man efter komplettering kan bygga på med den andra examen. På Chalmers besöksdag den 23 mars håller Arkitektur och tekniks programansvarige Karl-Gunnar Olsson en information om utbildningen . Under besöksdagen kommer gymnasieelever till Chalmers med frågor av alla slag och möts av chalmersstudenter och studievägledare. Tid: 23 mars kl 11.15-12.00 Plats: Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1. Läs mer om besöksdagarna>> http://www.chalmers.se/sections/vill_studera/kontakt/besoksdag-pa-chalmers Läs mer om programmet>> http://www.chalmers.se/sections/vill_studera/hitta_din_utbildning/utbildningsprogram/arkitektur-och-teknik För mer information om programmet, kontakta: Karl-Gunnar Olsson, programansvarig på Arkitektur och teknik, Chalmers tekniska högskola 031-772 23 50 kg@arch.chalmers.se Ulf Janson, professor i form och teknik, Institutionen för arkitektur, Chalmers tekniska högskola 031-772 23 26 070-308 84 00 ulf.janson@chalmers.se -- Sofie Hebrand Tel:+4631-772 84 64 Fax:+4631-772 25 61 sofie.hebrand@chalmers.se Informationsavdelningen, Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg Public Relations and Press Office, Chalmers University of Technology, SE-412 96 Göteborg, Sweden www.chalmers.se