Skip to main content

59 badplatser friade från misstankar om hälsofarligt badvatten

Pressmeddelande   •   Jul 12, 2016 08:00 CEST

Förra sommaren presenterade Sveriges television en undersökning som sade att 174 officiella badplatser runt om i landet kan vara förorenade av miljögifter. En grupp studenter på Chalmers har sedan dess gjort en grundligare riskanalys av badplatserna, som visar att det bara finns skäl att misstänka förhöjd risk vid 50 av dem. Se hela listan.

Det var sommaren 2015 som Sveriges television sände ett inslag om att det kan vara hälsofarligt att bada vid 174 svenska badplatser. Eftersom siffran lät väldigt stor reagerade Sverker Molander, professor i miljösystem och risk på Chalmers, och bestämde sig för att en granskning av inslaget kunde vara ett bra studentprojekt i kursen Environmental Risk Assessment in Engineering.

– Det lät som ett intressant projekt av flera skäl. Källkritik blir allt viktigare nu när historier kan få snabb och stor spridning i sociala medier. Dessutom har flera av oss ett intresse för vattenfrågor, säger chalmersstudenten Teresia Börjesson, som utfört granskningen tillsammans med Felicia Bjersing, Tiia Merenheimo och Alexia Rousseau.

Journalisterna på SVT hade utgått från länsstyrelsernas databas för riskklassade platser och sedan helt enkelt räknat ut avståndet till närliggande badplatser. Var avståndet under 500 meter beskrevs det som en hälsorisk att bada vid den badplatsen.

– Det finns flera problem med att göra en sådan riskbedömning. Det har inte tagits hänsyn till spridningsvägar, eller vilken typ av hälsofarliga ämnen det handlar om. I flera fall handlade det om att det kan vara hälsoskadligt att bo eller arbeta i en riskklassad byggnad, vilket naturligtvis ger en högre exponering än att bada 400 meter därifrån säger, Teresia Börjesson.

– Dessutom har inte alla länsstyrelser jobbat på samma sätt. Längs Bohuskusten har man till exempel rödmarkerat alla småbåtshamnar, eftersom det kan finnas hälsofarliga ämnen i bottensediment från båtbottenfärger. Men att något möjligen är farligt för hälsan hos bottenlevande djur eller de fiskar som äter dem är inte samma sak som att det innebär risk för badare, säger Felicia Bjersing.

Efter att ha tagit fram en egen modell för bedömningen av möjliga spridningsvägar i mark, luft och vatten gjorde studenterna en grundlig checklista för riskanalys av varje aktuell badplats. Av de 174 badplatserna fanns bara skäl att rödmarkera 50 stycken. På de platserna finns det eventuellt en förhöjd risk.

– Troligen är det ännu färre som ska vara röda, men i vår modell satte vi ganska hårda krav för att inte någon badplats skulle bli grön felaktigt, säger Teresia Börjesson.

59 platser saknade indikation på förhöjd risk och i resterande 65 fall var bakgrundsinformationen så bristfällig att det inte gick att göra någon riskbedömning.

Studenterna vill nu lugna alla semesterfirare som fått se ”sin” badplats betecknad som riskabel i onödan.

– Det vore synd om informationen från SVT påverkade turistnäringen på dessa platser, eller människors välmående när de egentligen kan bada vidare i lugn och ro, säger Felicia Bjersing.

Länkar

  • Studenternas lista över de 174 badplatserna, med reviderad riskbedömning
  • SVT:s sverigekarta med badplatserna
  • Förra sommarens inslag i SVT
  • Studenternas rapport Review of SVT’s Investigation Badplatser i riskzonen


För mer information, kontakta:

Sverker Molander, handledare för studien och professor i Miljösystem och risk på Chalmers, tel 0703-08 85 22, sverker.molander@chalmers.se

Masterstudenter på Chalmers som har utfört studien:
Felicia Bjersing, tel 0768-47 8 534, felbje@student.chalmers.se
Teresia Börjesson tel 0735-86 63 35, terbor@student.chalmers.se

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.