Skip to main content

75 miljoner till att utveckla målsökande biologiska läkemedel

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2017 15:27 CET

Schematisk illustration av cellupptag, frisättning och funktionell cellulär respons. Illustration: Fredrik Höök

Ett industriellt forskningscentrum som ska ledas av chalmersprofessor Fredrik Höök får minst 75 miljoner kronor från Stiftelsen för strategisk forskning, SSF. Projektet handlar om att paketera biologiska läkemedel i nanokapslar för att nå kroppens celler och bota svåra sjukdomar.

– Ett lovande sätt att behandla i dag obotliga sjukdomar är att koda om cellerna. Eftersom detta måste ske inne i cellen kräver det att läkemedlet kan ta sig genom cellens skyddande membran. Det är en svår utmaning att designa och kapsla in de stora biologiska molekyler som man vet faktiskt kan klara detta. En förutsättning för att lyckas med den här utmaningen är en bred akademisk och industriell samverkan, säger Fredrik Höök, professor i biologisk fysik på institutionen för fysik på Chalmers och projektledare för det nya centrumet Formulaex.

Förutom Chalmers ingår företagen Astra Zeneca, Camurus, Vironova, Gothenburg Sensor Devices samt Karolinska Institutet och Göteborgs universitet i konsortiet som tillsammans ska arbeta med så kallade nukleotidbaserade läkemedel. 

Centret ska studera grundläggande förutsättningar för läkemedel som är uppbyggda av DNA och RNA – den kod som ligger till grund för hur cellerna fungerar. Forskningen kring hur dessa läkemedel ska kunna ta sig in i cellerna bygger på att man med hjälp av nanokapslar försöker efterlikna kroppens egna processer för kommunikation mellan celler.

– Jag ser verkligen fram emot de nya dimensioner som det här projektet ger vår grundläggande forskning. Genom att samla spetskompetens inom både industrin och akademin kan vi förhoppningsvis också göra stor nytta för samhället. Inte minst hoppas vi kunna göra regionen ännu mer attraktiv inom Life science, säger Fredrik Höök.

Projektet ”Funktionell leverans av nukleotidbaserade läkemedel” ska pågå under sex till åtta år och leda till bättre förståelse för de mekanismer som styr cellulärt upptag, transport och frisättning av nukleotidbaserade läkemedel. Arbetet omfattar utveckling av avancerade analytiska metoder, biomolekylär design, cellstudier och utveckling av bärare för leverans av nya genetiskt baserade läkemedel.

I chalmersteamet ingår också biträdande professor Marcus Wilhelmsson på institutionen för kemi och kemiteknik och docent Elin Esbjörner på institutionen för biologi och bioteknik.

Kontakt:
Fredrik Höök, projektledare, professor, institutionen för fysik, Chalmers, 0708-95 12 39, fredrik.hook@chalmers.se


Läs mer:
Pressmeddelande från Stiftelsen för strategisk forskning: 400 miljoner till forskningscentra

Nyhet om Fredrik Hööks forskning: Chalmersuppfinning banar väg för nästa generations läkemedel

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.