Skip to main content

Årets chalmersmedaljörer

Pressmeddelande   •   Mar 17, 2006 13:19 CET

Tre personer som gjort en anmärkningsvärd insats för Chalmers hedras med chalmersmedaljen 2006. De är Tord Claeson, Roy Booth och Ing-Britt Svensson.

Tord Claeson
Ur motiveringen: Förutom sin digra vetenskapliga meritlista, är Tord Claeson såväl en entusiasmerande och skicklig forskningsledare som en uppskattad och kunnig lärare. På ett prestigelöst sätt får han sina medarbetare att växa.

Han har byggt upp en omfattande och framgångsrik verksamhet på Chalmers och fört sin forskargrupp till en internationellt ledande position. Tord Claesons förmåga till förnyelse har medfört att gruppens forskning alltid varit aktuell och åstadkommit resultat med betydelse för såväl forskningsfältets utveckling som för mer omedelbara tillämpningar. Han fick 2004 anslag från Stiftelsen för Strategisk Forskning för att återigen utveckla sin forskning i en ny riktning.

Tord Claeson blev civilingenjör vid Chalmers 1963 och teknologie doktor 1967 med en avhandling om supraledning i binära legeringar. År 1968 blev han blev docent och 1982 professor i fysik vid Chalmers.

Roy Booth
Ur motiveringen: Roy Booth har med sitt starka engagemang i astronomi, sina internationella erfarenheter och kontakter haft avgörande betydelse för utvecklingen av Onsala rymdobservatorium. Det har därmed intagit en plats bland världens ledande inom radioastronomi.

Framför allt har Roy Booth bidragit till att verksamheten i Onsala fått en central roll i det internationella samarbetet och därmed knutits närmare andra viktiga anläggningar i världen. Att Onsala rymdobservatorium idag är en av två nationella forskningsanläggningar är också till stor del Roy Booths förtjänst. Han har även varit en aktiv och engagerad medlem av Chalmers fakultet, där han ofta värnat en sund akademisk kultur med öppen debatt och god vetenskaplig kvalitet som hörnstenar.

Roy Booth fick sin doktorstitel i Manchester 1972 och har innehaft positioner vid olika universitet och institut innan han 1981 utnämndes till professor i elektronfysik vid Chalmers och därmed efterträdde professor Olof Rydbeck. Utöver ett stort antal vetenskapliga artiklar omfattar Roy Booths akademiska karriär även betydelsefull internationell verksamhet.

Ing-Britt Svensson
Ur motiveringen: Genom en kombination av starkt engagemang för utbildningsfrågor och utomordentlig kompetens har Ing-Britt Svensson utfört en omfattande och ovärderlig arbetsinsats. Hon har gjort Chalmers utbildningsadministration känd och respekterad såväl bland studenter och lärare som i det nationella utbildningssystemet.

Utbildningsadministrationen blev särskilt intressant i samband med att Chalmers övergick till att bli stiftelsehögskola 1994. Nya möjligheter öppnade sig samtidigt som det var viktigt att regler och samverkan med myndigheter och andra högskolor hölls på en hög integritetsnivå när det gällde studentantagning och examination. Ing-Britt Svensson fick en aktad position i det svenska högskolesystemet i kraft av sin kunskap om utbildningsfrågor och inbjöds därför att delta i flera kommittéer och olika samarbetsorgan.

Ing-Britt Svensson har sedan 1967 varit knuten till Chalmers i olika befattningar. Fram till 1972 var hon anställd som assistent och doktorand vid den med Göteborgs Universitet gemensamma institutionen Oorganisk kemi. Efter en licentiatexamen i oorganisk kemi 1971, arbetade hon på institutionen som bland annat lektor till och med 1982. Åren 1983-1988 var hon utbildningssekreterare på kemisektionen. Därifrån var sedan steget kort att ta ansvar för utbildningsdelen i forsknings- och utbildningsbyrån inom den centrala högskoleadministrationen vid Chalmers.

Chalmersmedaljen instiftades år 1948 till 200-årsminnet av William Chalmers födelse. Medaljörerna utses av Chalmers styrelse på förslag av rektor. Medaljen tillägnas den, vilken genom intresse och värdefull insats främjat högskolans verksamhet och utveckling och delas ut i samband med Chalmers årliga promotion. År 2006 äger den rum 20 maj.

Bilder finns att ladda hem för media här>>
http://chalmersnyheter.chalmers.se/bildermedia/bildspel.jsp?article=6654&category=212

Läs mer om tidigare medaljörer>>
http://www.chalmers.se/sections/om_chalmers/akademiska_hogtidlig/promotion/chalmersmedaljen

Artikeln på Chalmers Nyheter>>
http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=6652--
Ann-Christine Nordin
Webbjournalist Redaktör Chalmers Nyheter
http://chalmersnyheter.chalmers.se/
Tel. 031 772 2565 Mobil 073 0794 365