Skip to main content

Akademiska hus och Chalmers har löst konflikten

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2004 12:55 CEST

Chalmers och Akademiska Hus har i dag undertecknat ett långsiktigt samarbetsavtal. Efter en längre tids oenighet råder nu samsyn vad gäller hyror, drift och underhåll. Chalmers sparar tio miljoner per år och Akademiska hus får ett utökat uppdrag att förvalta Chalmersfastigheter.

Samarbetsavtalet omfattar tre huvuddelar:
- Chalmers förvärvar fastighet från Akademiska Hus
- Akademiska Hus får ett utökat förvaltningsuppdrag
- Befintliga hyresavtal förlängs till mellan tio och femton år
Kostnadsbesparingen på tio miljoner kronor är ett samlat resultat av avtalets olika delar.


- Genom att sätta oss ned i samförstånd kunde vi snabbt uppnå en god lösning för båda parter, säger Kurt Eliasson, ny styrelseordförande i Stiftelsen Chalmers tekniska högskola.

- Vi är mycket tacksamma för Kurt Eliassons insats för högskolan, säger rektor Jan-Eric Sundgren. Tack vare hans och båda sidors övriga engagemang frigörs nu resurser som stärker Chalmers konkurrenskraft.

- Det har varit ett nöje att med stiftelsens ordförande och Chalmers ledning diskutera fram denna konstruktiva lösning. Det nya förvaltaruppdraget är ett kvitto på vår kompetens när det gäller kunskapsintensiva miljöer. Att vi nu avyttrar en del av vårt chalmersbestånd är naturligt för att få balans i ägandet – vi bejakar konkurrens och eftersträvar inte en dominerande ställning, säger Joakim Ollén, koncernchef Akademiska Hus.


Fastigheterna som Chalmers förvärvar är Fysik/forskarhuset, Mikrovågscentrum 2, Kemihuset samt Reaktorfysik. Totalt motsvarar detta 63 000 kvm och köpeskillingen är 990 miljoner kronor. Köpeskillingen har överenskommits mellan parterna på marknadsmässiga grunder. Efter denna affär har Chalmersfastigheter och Akademiska Hus ungefär lika stort ägande av de lokaler som nyttjas av Chalmers tekniska högskola.

Akademiska Hus får i uppdrag att förvalta byggnaderna. Dessutom inleds omgående överläggningar för att ingå ett femårigt förvaltningsavtal som avses omfatta även Vasa och Lindholmen. Parterna har också fastställt en gemensam ambition för drift och underhåll.

De förlängda hyresavtalen bygger på marknadshyror som under avtalstiden justeras med inflationen (indexuppräkning). Ombyggnadsprojekt som för närvarande pågår kommer att ingå i de nya avtalen.

Bakgrund
Samarbetsavtalets alla delar ska vara klara till årsskiftet. Då kan parterna ta farväl till en fyra år gammal tvist. Den började med att Akademiska Hus år 2001 ville höja Chalmers hyra på grund av att marknadshyran i centrala Göteborg hade stigit. Chalmers delade inte synsättet och deponerade därför skillnaden mellan vad Chalmers ansåg vara en affärsmässig kostnadshyra och den av Akademiska Hus begärda höjningen hos Länsstyrelsen. Förhållandet uppmärksammades av statsmakten. Riksdagens revisorer avlämnade en kritisk rapport och i september 2002 tillsatte regeringen en utredning för att granska statens ägande av så kallade ändamålsfastigheter.

Under utredningstiden kom man överens om fryst totalhyra. När slutbetänkandet kom kunde Chalmersfastigheters VD, Lennart Hedström konstatera att utredningen på många punkter tillmötesgått Chalmers vad gäller frågor om öppenhet och samarbete, men i huvudfrågan, vilken hyresprincip som ska gälla för lokaler inom ett campus, hade utredningen inte gått på högskolans linje.

Avtalet i sin helhet samt bildmaterial finns att ladda ned på www.akademiskahus.se

För vidare information vänligen kontakta:
Kurt Eliasson, ordförande
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-773 75 52

Bodil Vesterlund, informationsdirektör
Chalmers tekniska högskola
Tel: 031-772 25 48
bodil.vesterlund@adm.chalmers.se

Joakim Ollén, koncernchef
Akademiska Hus
Tel: 031-63 24 07

Katarina Hägg, informationsdirektör
Akademiska Hus
Tel: 031-63 24 22
katarina.hagg@akademiskahus.se

Om Chalmers
Chalmers grundades 1829 och är sedan 1994 en fristående stiftelsehögskola. Chalmers har två campus i centrala Göteborg; ett för civilingenjörs-, arkitekt- och forskarstuderande och ett för högskolestuderande och sjöbefäl. Här bedrivs utbildning och utveckling för en global marknad, här förbereds ett livslångt lärande. Forskningen på Chalmers är inom valda områden världsledande och utnyttjas effektivt och innovativt i samverkan med industrin. Omsättning: ca två miljarder kronor om året. Chalmers har 2 400 anställda och ca 8 000 studenter, som tillsammans utvecklar kunskap och teknik för ett mänskligt och hållbart samhälle och bidrar till skolans alldeles speciella atmosfär, allt enligt William Chalmers valspråk – Avancez!

Om Akademiska Hus
Akademiska Hus är ett av landets största fastighetsbolag med ambition är att tillhandahålla kreativa lokaler för kunskapsintensiv verksamhet. Den största kundgruppen är universitet och högskolor. Omsättningen uppgick till 4,3 miljarder kronor 2003. Fastighetsbeståndets bedömda marknadsvärde är 36 miljarder kronor och lokalytan 3,3 miljoner kvm. Akademiska Hus har sitt säte i Göteborg och verksamhet på Sveriges större orter med sex regionala dotterbolag. Akademiska Hus har 430 medarbetare.