Skip to main content

Bullerprojekt gör städer grönare och tystare

Pressmeddelande   •   Dec 03, 2009 10:55 CET

Nu startar det europeiska forskningsprojektet HOSANNA, som ska hitta effektiva sätt att minska buller från väg- och tågtrafik i utemiljön.

Projektet koordineras av Chalmers och fokuserar på bulleråtgärder längs ljudets utbredningsväg i utomhusmiljön, som är svårare att bullerskydda än inomhusmiljön. De naturliga åtgärderna handlar om att skapa gröna ytor på byggnader, bullerskärmar och grönytor i stadsmiljön. Detta ska forskarna kombinera med konstgjorda åtgärder som innovativa låga bullerskärmar av återvinningsmaterial och ytor av återvinningsmaterial på byggnader.

Vegetationsbeklädnad på fasad och tak i Lausanne, Schweiz, gjord av en av projektets parter Canevaflor i Frankrike. Foto: CanevaflorDe nya åtgärderna handlar också om att optimera användandet av växtlighet och nya beläggningar för mark och vägbana som förändrar de akustiska egenskaperna. Åtgärderna kan ses som en verktygslåda som kompletterar de traditionella befintliga åtgärderna som är höga bullerskärmar, hastighetsbegränsningar och porös asfaltbeläggning på vägar.

- Ett resultat av projektet är också att de gröna ytorna kan tas med i standardprogrammen för kartläggning av buller. På så sätt kan utformningen av gröna ytor ta hänsyn till ljudmiljön redan från början, säger projektsamordnare Jens Forssén.

Kostnader för grönområden och grönytor i städer är redan accepterade. Att använda växtligheten för bulleråtgärder är därmed både bra resursutnyttjande och bra för folkhälsan.

Fakta:
Hosanna är en förkortning för "Holistic and sustainable abatement of noise by optimized combinations of natural and artificial means".

Tolv parter ingår i projektet, varav åtta universitet där Stockholms universitet är ett. Dessutom deltar forskningsinstitut, två företag samt städerna Stockholm och Lyon.

Samarbetsprojektet finansieras av Sjunde ramprogrammet, FP7, Transport och flyg, med en budget på 5.1 miljoner euro. Projektet förväntas pågå tre år.

För mer information, kontakta:
Projektsamordnare Jens Forssén, Avdelningen för teknisk akustik, Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers.
Tel: 031- 772 86 04
jens.forssen@chalmers.se

Ladda ned bild på Aktuella bilder för media>>

Läs mer
Projektets hemsida på Avdelningen för teknisk akustik

Sjunde ramprogrammet, FP7, Transport och flyg