Skip to main content

Chalmers ett av Sveriges mest internationella lärosäten

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2017 13:41 CEST

Doktorand Paul Gontia och docent Yuliya Kalmykova vid Chalmers institution Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik. Foto: Anna-Lena Lundqvist

Fem stjärnor av fem möjliga. Den internationella miljön på Chalmers får högsta betyg när Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, Stint, presenterar sitt index för 2017.

  • Chalmers har Sveriges högsta andel internationellt skolade doktorer; var femte har fått sin doktorsgrad vid ett utländskt universitet. 
  • Varannan doktorand på Chalmers har gjort sin grundutbildning i ett annat land än Sverige. 
  • Inom grundutbildningen ges över 60 procent av högskolepoängen på Chalmers i kurser som hålls på engelska.

Det är några av förklaringarna till att Chalmers får fem stjärnor av fem möjliga i Stints internationaliseringsindex.

Bakom ligger bland annat en medveten strategi att tidigt gå över till Bologna-systemet – med treåriga kandidatprogram på svenska och tvååriga mastersprogram som genomgående hålls på engelska – för att lägga grund för en god internationell miljö. Chalmers attraherar idag internationella masterstudenter i alla discipliner. Många av dem väljer att doktorera. Mobiliteten på mastersnivå är hög även från Chalmers och ut i världen.

– Vi har också arbetat hårt i medvetet valda internationella nätverk, framför allt inom våra styrkeområden, för att stärka forskning, innovation och utbildning på olika sätt. Bland annat genom engagemang i utmaningsdrivna konsortier  och genom att aktivt rekrytera internationella postdocs och forskarassistenter med lyckat resultat i flera omgångar, säger Stefan Bengtsson, rektor och vd för Chalmers.

En annan förklaring är den täta samverkan som Chalmers har med ett stort antal globala industriföretag, och som innebär möjligheter till olika slags internationella kopplingar.

– Inflöde av idéer och kunskap är avgörande för att kunna utvecklas som universitet. För att åstadkomma det krävs en hög grad av internationalisering, vilket vi nu har fått ett fint kvitto på att vi har lyckats åstadkomma. Indexet ger oss även bra tips på förbättringsområden som vi tar till oss i vårt vidare arbete, säger Stefan Bengtsson.

Läs mer i pressmeddelande från Stint, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.


För mer information, kontakta:
Christian Borg, pressansvarig Chalmers, 031-772 3395, christian.borg@chalmers.se

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.