Skip to main content

Chalmers hjälper Norge korsa fjordarna

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 07:05 CEST

Norska Trafikverket står inför enorma väginvesteringar. Utbyggnaden av E39 längs kusten från Trondheim ner till landets sydspets kräver exempelvis nya broar och tunnlar förbi åtta fjordar. Nu säkrar Norge kompetens via avtal med Chalmers kring gemensam forskning.

Det är första gången som Statens vegvesen – Norges motsvarighet till tidigare svenska Vägverket – tecknar den här typen av långsiktigt avtal med ett utländskt universitet. Bakom den explosionsartade aktiviteten inom norsk väginfrastruktur ligger ett omfattande investeringsbehov och kraftigt höjda regeringsanslag.

– Vi behöver göra ökade forskningssatsningar och trygga vår kompetensförsörjning över de kommande 20 åren, både för att ta hand om den befintliga väginfrastrukturen och för att göra E39 till en färjefri förbindelse, säger vägdirektör Terje Moe Gustavsen på Statens vegvesen.

Avtalet med Chalmers gäller forskning och kompetensutveckling inom främst tre områden, dels nya strukturer och kompositmaterial för broar, dels fördjupade geotekniska kunskaper för att undvika ras och problem i brofundament och tunnlar.

Det tredje området handlar om hållbarhet och energi. Statens vegvesen har en vision om klimatneutrala vägar med stora inslag av vindkraft och havsbaserad vattenkraft, möjligen kopplade till isfria vägbanor. Chalmersforskarna ska ta fram olika scenarier för hållbara vägar.

– För Chalmers del ger samarbetsavtalet med Statens vegvesen våra forskare tillfällen att gripa sig an några av världens största utmaningar inom infrastruktursektorn, både teoretiskt och på plats. Det kommer att gynna kvaliteten i både forskning och utbildning i många år framåt, säger Chalmers rektor Karin Markides.

Från start omfattar samarbetet tre doktorander och tolv examensarbeten, men ambitionerna är mycket högre än så. Parterna har tagit fram en lista på ett femtiotal tänkbara forskningsprojekt.

Avtalet mellan Chalmers och Statens vegvesen tecknades tisdag 4 juni, av vägdirektör Terje Moe Gustavsen och Chalmers rektor Karin Markides.


Mer om E39
Europaväg 39 följer kusten från Trondheim via Bergen till Kristiansand. Den går igenom Västlandet som är ett område under snabb ekonomisk utveckling på grund av bland annat offshoreindustrin. Restiden med bil från Trondheim till Kristiansand kan sänkas från 20 till 12 timmar om åtta fjordpassager med färja ersätts med bro eller tunnel. Investeringarna beräknas till 150 miljarder norska kronor.

För mer information, kontakta:
Greg Morrison, professor, Chalmers, 031-772 1937, greg.morrison@chalmers.se
Mohammed Hoseini, Statens vegvesen, +47 977 268 52, mohammed.hoseini@vegvesen.no
Christian Borg, presschef, Chalmers, 031-772 3395, christian.borg@chalmers.se
Kjell Bjørn Vinje, presschef, Statens vegvesen, +47 22073887, kjell.vinje@vegvesen.no
www.vegvesen.no/presse

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.