Skip to main content

Chalmers klättrar på QS-rankningen

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2014 09:59 CEST

Chalmers klättrar 27 placeringar till plats 175 på den prestigefulla rankningslistan QS World University Ranking. Den viktigaste förklaringen är förbättrat akademiskt rykte och högre lärartäthet.

Förklaringen till Chalmers bättre totalplacering – från 202 förra året till 175 i år – är högre poäng på fem av sex parametrar som räknas på QS rankningslista.

Förutom starkare akademiskt rykte och högre lärartäthet har Chalmers rykte bland arbetsgivare stärkts. Fler internationella forskarrekryteringar och något fler vetenskapliga citeringar bidrar också positivt, om än mariginellt.

– Konkurrensen mellan lärosäten hårdnar ständigt. Det känns skönt att återigen tillhör topp 200 i världen – och av rätt skäl – i den här rankningen som många sätter stort värde på, säger Mats Viberg, prorektor på Chalmers.

Mängden internationella studenter på campus har sjunkit något sedan studieavgifter infördes 2011, vilket är den enda parameter som slår igenom negativt på rankningsplaceringen i år jämfört med i fjol.

– Vi har gott hopp om att återställa den situationen med ett starkt rekryteringsarbete mot internationella studenter och fler stipendier för dem att söka, säger Mats Viberg.

Mer om QS
QS World University Ranking omfattar cirka 700 universitet. Rankningen baseras till hälften på okontrollerbara och subjektiva data som bygger på enkätsvar. Poängsättning är storleksoberoende, men "breda" universitet gynnas framför specialiserade, som Chalmers. Det var sex år sedan Chalmers hade en högre QS-placering än 175, men sedan dess har mätmetoderna förändrats något så resultatet är inte helt jämförbara.
QS World University Ranking 2014


Läs mer om Chalmers placeringar i olika rankningar


För mer information och kommentarer kontakta:
Mats Viberg, prorektor Chalmers, 031-772 17 73, mats.viberg@chalmers.se

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.