Skip to main content

Chalmersmedaljörer 2010

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 08:56 CET

Olof Engström och Oliver Lindqvist får årets Chalmersmedaljer för sina insatser för att främja högskolans utveckling och verksamhet. Olof Engström var en drivande kraft bakom tillkomsten av nanotekniklaboratoriet, och Oliver Lindqvist insatser har varit avgörande för Chalmers etablering inom miljöområdet.

Olof Engström. Foto: Jan-Olof YxellOlof Engström, professor i fasta tillståndets elektronik, var den drivande kraften bakom en av Chalmers största investeringar i modern tid, nanotekniklaboratoriet och MC2-byggnaden. Detta möjliggjorde en samordning av mikro- och nanofabrikation på Chalmers och gav helt nya experimentella möjligheter. MC2-byggnaden invigdes 2000 och laboratoriet öppnade 2001.
Investeringen möjliggjorde att Chalmers tog betydande marknadsandelar i mikro- och nanoteknologisk forskning nationellt och att flera grupper tydligt etablerade sig som ledare på den europeiska forskningsarenan.

Idag är mikro- och nanoelektronik med angränsande områden en av Chalmers absolut starkaste forskningsmiljöer.
Det gemensamma laboratoriet utgör ett professionellt stöd till forskare och för många små och medelstora företag och forskningsinstitut. Det ger studenterna på master- och forskarutbildningsnivå möjlighet att utbilda sig i en modern laboratoriemiljö.

Med den avancerade utrustningsparken har laboratoriet också sedan mitten av 2000-talet erhållit stöd från EU-kommissionen för att kunna erbjuda europeiska forskare tillgång till det.

Investeringen tillsammans med det framsynta sätt på vilket laboratorieverksamheten planerades och organiserades lade grunden till helt nya förutsättningar för Chalmers inom ett brett spektrum av vetenskapliga discipliner.

Olof Engström var dekanus vid E-sektionen från 1996 till 1999. Efter det axlade han ansvaret som föreståndare för MC2. Sedan 2003 är han tillbaka i forskning kring nanostrukturer för halveldarkomponenter inom ett antal EU-finansierade projekt.


Oliver Lindqvist. Foto: Jan-Olof YxellOliver Lindqvist, professor i oorganisk kemi, får Chalmersmedaljen för sina avgörande insatser för Chalmers etablering inom miljöområdet. Hans djupa insikter inom området och förståelsen för den betydelse frågorna skulle få gjorde att han tidigt övertygade Chalmers ledning om områdets möjligheter och om Chalmers ansvar som teknisk högskola.

I slutet av 1980-talet utvecklade han, via miljösektionen, ett gränsöverskridande samarbete mellan Chalmers och Göteborgs universitet som gjorde Göteborg till pionjärstad för tvärvetenskaplig samverkan inom miljöområdet. På initiativ av Oliver Lindqvist beslutade Chalmers stiftelse 1999 att satsa 100 miljoner kronor på miljöforskning och utbildning vid Chalmers, vilket var unikt vid den tidpunkten.

Satsningen leddes sedan framgångsrikt av Oliver Lindqvist med målet att förändra och förnya grundutbildningen, att bygga upp forskning med internationell lyskraft inom miljöområdet över hela Chalmers och att öka samverkan med andra parter.

Oliver Lindqvist är en av våra främsta tvärvetenskapliga byggare och ambassadörer inom miljöområdet. Miljöfrågorna har under hans tid utvecklats till att omfatta begreppet hållbar utveckling och utvecklas givetvis fortfarande. Oliver Lindqvist har lyckats med den stora utmaningen att lyfta miljöfrågorna och ge dem vetenskaplig status.

Under den tid som Oliver Lindqvist arbetat med miljö- och hållbarhetsfrågor vid Chalmers har omfattningen och statusen av forskning och undervisning inom dessa områden ökat avsevärt. Hans insatser har varit avgörande i frågor som rör utveckling och etablering av gränsöverskridande verksamheter inom miljöområdet som att Sveriges miljöteknikråd Swentec etablerades i Göteborg, skapandet av flera miljöprofilerade forskarskolor gemensamma med Göteborgs universitet och samverkan med näringsliv och myndigheter som VGR, Göteborgs stad och regeringskansliet.

Oliver Lindqvist har verkat som professor vid Chalmers och Göteborgs universitet sedan 1985. Han har dessutom varit dekanus vid sektionen för miljövetenskap vid Chalmers/ Göteborgs universitet sedan 1997. När sektionen ombildades till Göteborgs Miljövetenskapliga centrum, GMV, var han dess föreståndare till 1 oktober 2009.

Chalmersmedaljen instiftades år 1948 till 200-årsminnet av William Chalmers födelse. Medaljen tillägnas den, vilken genom intresse och värdefull insats främjat högskolans verksamhet och utveckling. Chalmersmedaljörerna utses av Chalmers högskolestyrelse på förslag av rektor. Medaljen delas ut vid den årliga promotionen, som i år äger rum den 22 maj.

Läs mer om Chalmersmedaljen och tidigare medaljörer >>