Skip to main content

Chalmersstudenter bygger sjukstuga till friidrotts-EM – som Carolina Klüft ska auktionera ut

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 13:50 CET

Den här veckan finns det möjlighet att besöka byggplatsen på Chalmers, där arkitekturstudenter bygger en friggebod i ett samarbete med Bauhaus Bäckebol. Den ska användas som sjukstuga under friidrotts-EM i Göteborg den 1-3 mars. Sista dagen säljs stugan på auktion, och pengarna går till projektet ”Skolmat blir kunskap”.

För andra året i rad genomförs nu ett samarbete mellan Chalmers Arkitektur och Bauhaus Bäckebol. Årets byggprojekt är en friggebod på 15 kvadratmeter som kommer att vara en sjukstuga för friidrotts-EM, som hålls i Skandinavium i Göteborg. Stugan ska placeras vid entrén mot Skånegatan. Den ska auktioneras ut söndagen den 3 mars kl. 13.45-14.15 på EM-Torget av Carolina Klüft, som är ambassadör för projektet Skolmat blir kunskap.

De pengar som auktionen ger kommer att gå till detta projekt, som samlar in pengar för att fler barn ska kunna äta sig mätta och ha möjlighet att gå i skolan. Skolmat blir kunskap är ett samarbete mellan Svenska FN-förbundet och FN:s livsmedelsprogram (WFP). Inför friidrotts-EM 2013 stöttar EM-organisationen projektet.

Chalmers Arkitektur och Bauhaus Bäckebol samarbetade för första gången hösten 2012, i ett byggprojekt där alla studenter på arkitekturutbildningen var delaktiga. Alla förstaårsstudenter var med och byggde en friggebod som senare auktionerades ut på Bauhaus Bäckebol. Pengarna som den auktionen gav, 50 000 kr, skänktes till Give Hope, Barncancerfonden.

Läs mer om projektet Skolmat blir kunskap


Fakta om byggprojektet på Chalmers
Under den här veckan finns det möjlighet att se byggprojektet växa fram. Byggdagarna i Betonghallen på Chalmers är:

- torsdag 21 feb kl. 13-20
- fredag 22 feb kl. 9-16
- lördag kl. 23 feb 10-16

Om du vill besöka byggplatsen, kontakta:
Peter Lindblom, tekniklektor och kursansvarig, Chalmers Arkitektur, tel 0703-26 72 10, peter.lindblom@chalmers.se

Byggprojektet pågår under totalt tolv dagar och närmare 90 studenter från Chalmers Arkitektur deltar. Vid varje byggdag närvarar 8-10 studenter som arbetar med projektet. Efter en dags arbete med huset byts studenterna ut och nya studenter tar sig an den fortsatta byggnationen. Alla byggdagar, 1-12, redovisas sedan i en gemensam examination. Därigenom får alla studenter del i byggprocessens olika stadier –  delar blir till helhet – oavsett vilken dag de närvarar. 

Projektet är uppbyggt kring två kurser: Från idé till färdig byggnad och Byggteknik och byggande. I den första kursen, öppen för de högre årskurserna, är uppgiften att ta fram en liten byggnad av trä på 15-20 kvadratmeter. I kursen studeras både helhet och detaljlösningar, varje projekt konstruktions- och kostnadsberäknas och avslutas med en skalenlig modell i 1:10. Varje år tas cirka 15 projekt fram. Av dessa väljs sedan ett projekt ut, som sedan byggs av förstaårsstudenterna på arkitekturutbildningen.

I den andra kursen Byggteknik och byggande genomförs alltså byggnationen av det valda projektet. Syftet är att ge kunskap om klimatskalets uppbyggnad och funktion, hur möten mellan olika byggnadsdelar kan utformas, och byggprocessen genom praktiskt genomförande. Tanken är att ge studenten en ökad förståelse för kommande projekt genom en tydligare konkretisering mellan det byggda och det ritade. Det får studenten i arbetet med den teoretiska tanken (arkitektritningen) som omvandlas i ett praktiskt perspektiv (byggnaden).

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.