Skip to main content

Delsing och Käll blir Wallenberg Scholars

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2012 09:02 CET

Fysikprofessorerna Per Delsing och Mikael Käll har utsett till Wallenberg Scholars, en titel som bara föräras några av Sveriges mest framgångsrika forskare.

Av 16 svenska forskare som blir Wallenberg Scholars 2012 är två professorer i fysik vid Chalmers, nämligen Per Delsing och Mikael Käll. De får 15 miljoner kronor vardera över fem år.

Avsikten med programmet, som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, är att skapa en långsiktig trygghet för de utvalda forskarna att fritt angripa stora och svåra frågeställningar för att nå ny kunskap. Anslaget ger dem också en möjlighet att organisera sin forskning på det sätt de själva anser är mest effektivt.

Till samma skara räknas sen tidigare chalmersprofessorerna Peter Andrekson (utsedd 2011), Andrew Ewing (för GU år 2011, numera anställd vid Chalmers) och Jens Nielsen (utsedd 2010).

Läs mer om årets samtliga mottagare av Wallenberg Scholars på stiftelsens hemsida:
www.wallenberg.com/kaw/


Per Delsing, professor i experimentell fysik
Med hjälp av nanoteknik gör Per supraledande kretsar, där han studerar kvantfysiken hos elektroner, fotoner och fononer. Forskningen fokuserar på hur man ingenjörsmässigt kan modifiera kretsarna för att manipulera dessa partiklars beteende i kvantvärlden.

I fjol blev han och kollegor uppmärksammade för den experimentella bekräftelsen av den så kallade Dynamiska Casimir-effekten, det vill säga för att ha skapat ljus ur ett vakuum. Artikeln publicerades i Nature. Genombrottet rankades som nummer fem i världen 2011, av tidskriften Physics World.

Sedan 2007 är Per Delsing ledamot i Kungliga vetenskapsakademin, KVA. Han sitter med i Nobelkommittén för fysik som utser nobelpristagarna.  

Läs mer om Per Delsing på följande länkar:
http://www.chalmers.se/sv/forskning/EU-finansierad-forskning/ERC-anslag/Sidor/Per-Delsing.aspx
http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Delsing-berattar-om-fysikpriset.aspx

Kontakt:
Per Delsing, 031-772 33 17, per.delsing@chalmers.se


Mikael Käll, professor med specialitet bionanofotonik
Är en internationell auktorietet inom nanoptik och plasmonik, och en av Chalmers mest citerade forskare. År 2009 fick han Göran Gustafsson-priset i fysik.

Mikael Käll leder ett forskningprojekt kring optiska antenner som nyligen fick 36 miljoner i projektanslag från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. I projektet ska optiska antenner användas för att studera och förstå olika fenomen och processer i nanometerstorlek. I praktiken handlar det oftast om guld- eller silvernanostrukturer som kan splittra synligt ljus och på så vis hjälpa oss att att se världen i nanoskala.

Tillämpningarna spänner brett och området röner stort intresse. Nanoantenner kan bland annat användas till optisk analys av enstaka biomolekyler, fotokatalys och solcellsforskning, och kvantoptiska effekter för framtidens kommunikationsteknologi.

Se en film om Mikael Källs forskning och läs mer om projektet på följande länkar:
http://www.youtube.com/watch?v=rUsGQU2_P8I&
http://www.wallenberg.com/kaw/forskning/beviljade-anslag/projektanslag/projektanslag-2012/optiska-antenner-sprider-ljus-over
http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/Nanoantenn-separerar-farger-ur-synligt-ljus.aspx

Kontakt:
Mikael Käll, 031-772 31 19, mikael.kall@chalmers.se

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.