Skip to main content

Elflyg, AI och klimat – möt Chalmers experter i Almedalen

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2019 12:37 CEST

Hur mättar vi fler munnar? Får Sverige elflyg? Hur säkrar vi god AI? Det är frågor som Chalmers lyfter i Almedalen. 

Vi har cirka 25 experter på plats i Visby. Här finns hela listan.

Chalmers seminarier handlar om maten, skogen och flyget ur klimat- och andra hållbarhetsperspektiv. Experter från Chalmers diskuterar även en stor mängd andra frågor och deltar i ett 40-tal seminarier i Almedalen. Medverkandet speglar Chalmers strävan efter att arbeta lösningsinriktat och konkret för att på olika sätt realisera FN:s 17 globala mål.

Alla detaljer kring Chalmers egna arrangemang och övriga engagemang finner du på webbplatsen Chalmers i Almedalen 2019.

Följ oss på twitter via: @chalmersnyheter CHALMERS HUVUDSEMINARIER
Notera särskilt följande seminarier på Västsvenska arenan. Det är platsen för alla Chalmers egna seminarier (Strandvägen, väster om Almedalsparken, vid havet):

Se bortom filén!
Måndag 1 juli, 11.45-12.30
År 2050 har jorden 10 miljarder munnar att mätta. Men det håller inte att alla äter poké bowl på laxfilé. Hur tar vi vara på den näring som aldrig når tallriken – sidoströmmarna från livsmedelsindustrin som idag i bästa fall blir djurfoder? Vad är vi beredda att sätta på gaffeln?

Svenskt elflyg – önskedröm eller realistisk möjlighet?
Måndag 1 juli kl 16.45–17.30
Debatten om flyget och klimatet har svallat hög senaste året. Ordet flygskam är numera en svensk exportprodukt. Samtidigt talas det om elflyg. Kan batteridrivna flygplan bidra till att göra svenskarnas flygande klimatmässigt hållbart? Kan elflygsindustrin till och med bli en svensk exportnäring? Obs! Infrastrukturminister Tomas Eneroth medverkar.


Är forskarnas ensamrätt till patent ett problem för svensk innovation?
Tisdag 2 juli, kl 13.00-13.45
Behovet av en klimatomställning ökar trycket ytterligare på akademin att leverera långsiktigt nyttiga lösningar i sin samverkan med företagen och det offentliga. Är det dags att slakta en helig svensk ko – lärarundantaget?

Varför råder det inte samsyn om skogens roll i klimatarbetet?
Onsdag 3 juli, kl 08.00-08.45
Skogen är viktig i strävan efter klimatneutralitet. Efterfrågan på biobaserade produkter ökar och det kan bli konkurrens om skogsresurserna. Vad bör prioriteras? Vilka användning ger bäst klimatnytta? Bör skogen stå kvar, som kolsänka? Frågorna är många och olika forskare ser ut att ge olika svar.


FOKUS PÅ AI
Missa heller inte det spännande seminariet om de svåra frågorna kring AI och etik, där rektor Stefan Bengtsson är en av huvudtalarna:

Sverige ska vara bäst på att dra nytta av AI, men hur hanterar vi AI-etiken?

Tid: Onsdag 3 juli, kl 09:15–10:00

Plats: Västsvenska arenan
Sverige har som ambition att vara bäst på att dra nytta av de effekter som implementeringen och användningen av AI ger. Men de etiska frågeställningar som följer i dess spår är utmanande. Hur mobiliserar vi som land för implementering av hållbar AI inom fundamentala delar av samhället?

AI Innovation of Sweden arrangerar också ett nio-timmars-program om artificiell intelligens. För Chalmers deltar Stefan Bengtsson och Per-Olof Arnäs:

A resilient Sweden in the era of AI
Tid: Måndag, tisdag och onsdag förmiddag, 1-3 juli 2019
Plats: Volters gränd 8, VISBY (Swedbankhuset)

Seminarierna utgår från globalt perspektiv (måndag), industrins fokus (tisdag) samt den svenska modellen (onsdag).


CHALMERS EXPERTER OCH TALESPERSONER I ALMEDALEN 2019


Stefan Bengtsson, rektor och vd, Chalmers
Alla övergripande och strategiska frågor. Nås även via Christian Borg, presschef.

Kontakt: rektor@chalmers.se, 031-772 25 50

Fredrik Hörstedt, vicerektor för nyttiggörande, Chalmers
Ansvarar för Chalmers innovationssystem och samverkan med omgivande samhälle. Har samordningsansvar för hållbarhetsfrågor.
Kontakt: fredrik.horstedt@chalmers.se, 031-772 43 22.

Gustav Eriksson/Dennis Norman, ordförande, Chalmers studentkår
Representerar Chalmers studenter samt ingår Chalmers ledning.
Kontakt: ko@chalmersstudentkar.se, 031-772 39 02

Christian Borg, presschef, Chalmers
Kontakt: christian.borg@chalmers.se, 0766-314235


ARKITEKTUR OCH SAMHÄLLSBYGGNAD

Nils Björling, arkitekt, universitetslektor i stadsbyggnad, Chalmers
Forskar kring planeringsmetoder.
Kontakt: nils.bjorling@chalmers.se

Anna-Johanna Klasander, Professor of the practice, Chalmers/Forskningschef White
Expert på stadsbyggnad och staden som form och fenomen.
Kontakt: anna-johanna.klasander@chalmers.se, 0705-668708

Kajsa Crona, adjungerad professor i boendets arkitektur, Chalmers/Sweco
Specialist på byggnadsdesign och boendets arkitektur.
Kontakt: kajsa.crona@chalmers.se, 031-617973

Göran Lindahl, docent vid Byggnadsdesign, Chalmers
Ledning och styrning vid design av byggnader, med fokus på arbetsplatser och vårdbyggnader, designprocesser och energifrågor.
Kontakt: goran.lindahl@chalmers.se, 031-772 54 95


DIGITALISERING

Robin Teigland, professor inom Management of Digitalization, Chalmers University
Specialiserad på entreprenörskap inom IT-sektorn (Tech) samt blå cirkulär ekonomi i kustnära samhällen.
Kontakt: robin.teigland@chalmers.se, 031-772 65 58

Per-Olof Arnäs, universitetslektor, Chalmers
Specialist inom logistik. Driver podcasten ”Logistikpodden”
Kontakt: per-olof.arnas@chalmers.se, 0709-523443


ENERGI

Maria Grahn, styrkeområdesledare Energi, Chalmers
Expert på hållbara drivmedel och elektrobränslen.
Kontakt: maria.grahn@chalmers.se, 031-772 31 04

Tomas Kåberger, affilierad professor i förnybar energi, Chalmers
Expert inom energiteknisk utveckling samt energimarknaden och ledamot i Klimatpolitiska rådet.
Kontakt: tomas.kaberger@chalmers.se

Filip Johnsson, professor i Energiteknik, Chalmers
Expert på åtgärder för att minska klimatpåverkan från energisystemet.
Kontakt: filip.johnsson@chalmers.se, 031-772 14 49

Anders Ådahl, vice styrkeområdesledare Energi, Chalmers
Specialist på energimarknaden.
Kontakt: anders.adahl@chalmers.se, 0768-754206


FLYG

Anders Forslund, vd Heart Aerospace, forskare vid Produktutveckling/Industri- och materialvetenskap, Chalmers
Expert på elflyg.
Kontakt: anders.forslund@chalmers.se, 031-772 12 84

Tomas Grönstedt, professor inom flygmotordesign, Chalmers
Leder flera EU-projekt inom morgondagens flygteknologi.
Kontakt: tomas.gronstedt@chalmers.se, 031 772 14 09

Anna Elofsson, doktorand vid Fysisk resursteori, Chalmers
Specialiserad inom hållbar konsumtion. Huvudsekreterare i regeringsutredningen om av biodrivmedel inom flyget.
Kontakt: anna.elofsson@chalmers.se, 031-772 31 07


MARKANVÄNDNING

Göran Berndes, professor inom biomassa och markanvändning, Chalmers
Specialiserad på hållbarhetseffekter av markanvändning och biomassaproduktion för mat, energi och material. Har fokus på hur biobaserade system kan bidra till att möta ambitiösa klimat- och miljömål.
Kontakt: goran.berndes@chalmers.se, 031-772 31 48

Stefan Wirsenius, docent i miljö- och resursanalys av jordbrukssystem, Chalmers 
Expert inom miljövetenskap med specialisering mot markanvändning, kol- och kväveflöden, och utsläpp av växthusgaser, samt modellering av biobaserade system.
Kontakt: stefan.wirsenius@chalmers.se, 031-772 31 46


MAT OCH HÅLLBARHET

Ingrid Undeland, professor i livsmedelsvetenskap, Chalmers 
Expert på livsmedel från marina råvaror (fisk, skaldjur, alger) och utvinning av näring i form av proteiner och fetter.
Kontakt: undeland@chalmers.se, 031-772 38 20

Ulrika Palme, universitetslektor i miljösystemanalys, Chalmers
Specialiserad på indikatorer för hållbar utveckling, särskilt hållbar markanvändning och biologisk mångfald.
Kontakt: ulrika.palme@chalmers.se, 031-772 86 07

Stefan Wirsenius, docent i miljö- och resursanalys av jordbrukssystem, Chalmers 
Expert inom miljövetenskap med specialisering mot markanvändning, kol- och kväveflöden, och utsläpp av växthusgaser, samt modellering av biobaserade system.
Kontakt: stefan.wirsenius@chalmers.se, 031-772 31 46


TRANSPORTER

Per-Olof Arnäs, universitetslektor, Chalmers
Specialist inom logistik. Driver podcasten ”Logistikpodden”
Kontakt: per-olof.arnas@chalmers.se, 0709-523443

Anders Nordelöf, doktor i miljösystemanalys, Chalmers
Expert på miljöeffekter av elektrifierad vägtrafik, med livscykelanalys som verktyg.
Kontakt: anders.nordelof@chalmers.se, 031 772 86 11

Maria Grahn, styrkeområdesledare Energi, Chalmers

Expert på hållbara drivmedel och elektrobränslen.
Kontakt: maria.grahn@chalmers.se, 031-772 31 04

Frances Sprei, docent inom hållbar mobilitet, Chalmers
Specialiserad på elfordon och alternativbränslefordon samt delad mobilitet som bilpooler och samåkning. Beaktar många aspekter, även att hitta och utvärdera incitament, affärsmodeller och metoder för ökad hållbarhet.
Kontakt: frances.sprei@chalmers.se, 031-772 21 46


ÖVRIGA

Ulla-Karin Drakeskär, enhetschef Marknad och event, Chalmers
Leder Chalmers studentrekrytering.
Kontakt: ulla-karin.drakeskar@chalmers.se, 031-772 22 40

Nathalie Bödtker-Lund, projektledare, Göteborgs centrum för hållbar utveckling
Verksamhetsledare för Win Win Gothenburg Sustainability Award.
Kontakt: nathalie.bodtker-lund@chalmers.se, 
0735-34 54 84


FÖR MER INFORMATION:


Christian Borg, presschef, Chalmers

Koordinerar Chalmers medverkan och talespersoner i Almedalen. Förmedlar kontakt.

Kontakt: christian.borg@chalmers.se, 031-772 33 95

_______________________

Chalmers tekniska högskola i Göteborg forskar och utbildar inom teknik och naturvetenskap på hög internationell nivå. Universitetet har 3 100 anställda, 10 000 studenter och utbildar ingenjörer, arkitekter och sjöbefäl.

Med vetenskaplig excellens som grund utvecklar Chalmers kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld. Genom globalt engagemang och entreprenörsanda skapar vi innovationskraft, i nära samarbete med övriga samhället. EU:s största forskningsinitiativ – Graphene Flagship – leds av Chalmers, liksom bygget av en svensk kvantdator.

Chalmers grundades 1829 och har än idag samma motto: Avancez – framåt.