Skip to main content

En tickande miljöbomb under havsytan

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2015 13:00 CEST

Fartygsvrak som läcker olja innebär ett hot mot miljö och djurliv men kan även få förödande konsekvenser för turismen och fiskenäringen. På måndag och tisdag samlas experter från hela världen i Göteborg för att försöka komma tillrätta med vraken.

Uppskattningsvis finns det mer än 8000 fartygsvrak runt om i världen, i Sverige räknar man med att det finns ett trettiotal potentiellt miljöfarliga vrak längs kusten. Många vrak har legat under ytan under lång tid och eftersom det saknas ägare till dem är det ingen som vill ta ansvar för den kostsamma saneringen.

– Det saknas pengar och det finns ingen som äger vrakfrågan. Det vi skulle vilja är att en myndighet utses som ansvarig för vraken och får en årlig påse pengar. Då kan de prioritera saneringsinsatser och ta sig an de vrak som bedöms utgöra det största miljöhotet, säger forskaren Fredrik Lindgren.

Han har nyligen presenterat sin doktorsavhandling på Chalmers och varnar för att fartygsvraken är en tickande miljöbomb. Och det är inte bara de medialt uppmärksammade större oljeläckagen som spelar roll här – även mindre läckage, när det sipprar ut olja under lång tid, är farliga för miljön. Mindre organismer som våra matfiskar lever av, riskerar att dö och då flyr fisken vilket i sin tur innebär mindre fångster. Större läckage innebär att sjöfåglar och bottenlevande djur dör och det kan bli obehagligt även för oss människor att bada i havet på grund av oljeföroreningarna.

Hur mycket olja vraken innehåller är det ingen som vet, men forskarna uppskattar allt mellan 2,5 och 20 miljoner ton olja. Enligt Fredrik Lindgren kan ett större utsläpp ske när som helst och få liknande konsekvenser som vid en tankerolycka.

– Vi vet att det i dagsläget pågår mindre kontinuerliga läckage från vrak. Men förr eller senare kommer det inträffa ett större läckage och då blir det ännu dyrare att sanera, säger Fredrik Lindgren.

Men för att kunna ta hand om vraken gäller det att veta vilka vrak som utgör den största risken, så att man kan börja sanera dem. Myndigheter, organisationer, företag och forskare från hela världen deltar i nästa vecka i en konferens, som äger rum den 12-13 oktober på Lindholmen Science Park i Göteborg. Där diskuteras bland annat riskanalysmetoder där man tar fram modeller för vilka vrak som man bör fokusera på.

Hela programmet finns på konferensens webbsida.

För mer information, kontakta

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.