Skip to main content

Forskarvärlden bjuder in Löfven och näringslivets toppar till hållbarhetsmöte

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2016 06:59 CET

PRESSINBJUDAN FRÅN CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET

Den 26 februari samlas statsminister Stefan Löfven och andra ministrar, Martin Lundstedt och många andra toppar inom svenskt näringsliv och en rad internationellt kända forskare för en storsatsning kring hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030.
Det sker i Göteborg. Värd är det nya forumet Sustainable Development Solutions Network Northern Europe, som i och med detta högnivåmöte drar igång sin verksamhet.


Uppdraget går ut på att få fart på de ”banbrytande samarbeten” som FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon menar är avgörande för världens chans att uppnå de 17 målen i Agenda 2030.

Forskarvärlden sitter redan på lösningar för bättre hållbarhet. Nu krokar man arm med politiken, näringslivet och finansmarknaderna i Norden för att tillsammans ringa in vilka beslut som krävs och hitta sätt att hantera kostnader längs vägen framåt.

– Utvecklingen har bromsats av att var och en i alldeles för hög utsträckning har tagit sin egen väg. Nu lägger vi in en ny och gemensam växel på vägen mot hållbarhet, säger Chalmers styrelseordförande Lena Treschow Torell, som också ingår i det globala ledningsrådet för Sustainable Development Solutions Network, SDSN, ett globalt nätverket av universitet lett av FN.

Sverige och övriga nordiska länder ligger bra till, bäst enligt OECD, och kan utifrån den positionen bidra till utvecklingen internationellt. Dessutom: att vara först in i det nya och hållbara välfärdssamhället ger både jobb och konkurrensfördelar.

Som värd i norra Europa för det globala nätverket av universitet, Sustainable Development Solutions Network, tar Göteborgs miljövetenskapliga centrum sig an uppdraget att överbrygga föråldrade barriärer och söka smarta samarbeten mellan forskningen och det övriga samhället.

– Responsen är redan nu enorm, säger projektets ledare, docent Katarina Gårdfeldt. Ett 30-tal universitet i Norden är redan med, och gästlistan till mötet i Göteborg talar sitt eget språk. Samtliga parter tycks verkligen vilja ta ett avgörande steg mot ett hållbart välfärdssamhälle.

Målet med mötet i Göteborg den 26 februari är att etablera ett forum på toppnivå, ett Solutions Iniatives Forum (SIF), men också att inspirera. Arbetet framåt syftar till att lösningar baserade på befintlig forskning förverkligas i bilaterala överenskommelser eller i direkta partnerskap mellan privata och offentliga aktörer, Public Private Partnerships (PPP:s).

– Genom att ta täten stärker vi både vår regions och alla delaktigas profil som föregångare in i framtiden. Vi inspirerar förhoppningsvis också andra till en samling kring något som kan föra oss in i en fredligare, hållbarare och mänskligare värld, säger Lena Treschow Torell.

Media välkomnas under högnivåmötet Solutions Initiatives Forum
Talare (kronologiskt): Pam Fredman, Stefan Bengtsson, Femi Oke, Lena Treschow Torell, Katherine Richardson, Katarina Gårdfeldt, Jeffrey Sachs, Johan Rockström, Charlotte Petri Gornitzka, Stefan Lundgren, Guido Schmidt-Traub, Hans Vestberg, Michael Treschow, Henrik Henriksson, Martin Lundstedt, Alrik Danielson, Diana Amini, Tomas Kåberger, Åke Iverfeldt,Andrea Mairate, Göran Finnveden, Robert-Jan Smiths, John Holmberg, Stefan Löfven, Thomas Sterner, Loretta Aniana, Paul Gulleic Larsen, Karin Kronhöffer, Eva Halvarsson, Mats Andersson, Magnus Borelius, Christopher Flensborg, Geert Aagaard Andersen, Isabella Lövin, Darko Manakovski.
Plats: Gothia Towers Ballroom, Göteborg
Tid: fredag 26 februari, kl 09:00 - 17:30 (registrering från 08:00)
Program: aktuellt program (med reservation för ändringar)
Föranmälan: Inte obligatorisk, men vi kan hjälpa till med exempelvis intervjuer bättre om ni anmäler er i förväg.
Kontakta: Bodil Tingsby, bodil.tingsby@chalmers.se, 0704-711605


Om SDSN Northern Europe
Det globala initiativet Sustainable Development Solutions Network, SDSN, lanserades 2012 av FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon. SDSN är ett universitetsdrivet globalt nätverk som syftar till att ta fram lösningar och överbrygga praktiska hinder för en hållbar utveckling genom samverkan med samhällets övriga sektorer. Nu drar arbetet igång i det regionala nätverket SDSN Northern Europe som samlar aktörer från politik, näringsliv och akademi i Sverige, Danmark, Norge och Island. Värd för det regionala nätverket är Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, som drivs gemensamt av Chalmers och Göteborgs universitet.

www.unsdsn-ne.org

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.

Göteborgs universitet är ett av de stora i Europa med 37 000 studenter och 6 000 anställda. Verksamheten bedrivs av åtta fakulteter, till allra största del i centrala Göteborg. Utbildning och forskning har stor bredd och hög kvalitet – det vittnar sökandetryck och nobelpris om.