Skip to main content

Forskningsanslag för rehabilitering av hörselskadade

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2004 14:20 CEST

Stingerfonden har delat ut 255 000 kronor som stipendier för år 2004 till fem lovande forskningsprojekt inom området audiologi.

I första hand riktar sig fonden till unga forskarstuderande, företrädesvis med anknytning till rehabilitering av hörselskadade och där tvärvetenskapliga inslag finns. I år ger fonden även på försök anslag till examensarbeten/magisteruppsatser. Fonden bildades 1999 av Stiftelsen för Audiologisk Forskning och det är nu femte året som anslag delas ut.

Årets anslag gick till följande projekt:
"Bullerorsakade hörselnedsättningar - attityder och riskbeteende hos ungdomar".
Margareta Bohlin (Psykologiska institutionen, Högskolan i Vänersborg).

"Långtidsmätning av diplacusis som diagnostisk markör för Mb. Ménière".
Jonas Brännström (Hörselvårdsavdelningen, Universitetssjukhuset MAS).

"Tvåspråkighet avseende tidig parallell tal- och teckenspråksutveckling hos barn med hörselskada eller dövhet". Christina Eriksson (Hörselkliniken, Karolinska universitetssjukhuset).

"Recessiv ärftlighet för dövhet ger anlagsbärare med minskad bullerkänslighet".
Åsa Skjönsberg (Institutet för Hörsel- och kommunikationsforskning, Karolinska Institutet, Stockholm).

"Spectro-temporal pattern discrimination for persons with cochlear implants and the connection to results from speech-recognition tests" (D-uppsats).
Helene Wallsten (Instisutionen för klinisk vetenskap, enheten för audionomi, Stockholms universitet).

Mer information om Stiftelsen FAR och Stingerfonden finns på www.Stingerfonden.org.

För personliga kontakter:
Ordförande: Thomas Hutchins, 0322-93993
Kassör: Stephan Mangold, 0707-727 493