Skip to main content

Genombrott för supermaterialet grafen

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2010 08:56 CET

Framtidens supersnabba elektronik kräver nya material och det hetaste är grafen, ett enda lager av kolatomer. Grafen framställt med en metod från Linköpings universitet, LiU har nu i en studie vid Chalmers tekniska högskola visat sig hålla samma höga kvalitet som kisel, vilket öppnar för storskalig produktion.

De lovande resultaten publiceras
i nätupplagan av tidskriften Nature Nanotechnology. Forskargruppen vid LiU, ledd av professor Rositza Yakimova, visar tillsammans med en forskargrupp vid Chalmers, ledd av docent Sergey Kubatkin, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2, samt kollegor i Storbritannien och Italien att svenskt grafen medger en hög precision för kvantmekaniska effekter - något som annars bara uppnås i etablerade halvledare som kisel och galliumarsenid.

Läs mer i pressmeddelandet på Chalmers nyheter. Där vinns även kontaktuppgifter till forskarna >>
http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=14650

------------------------------------------------
Ann-Christine Nordin
Nyhetsredaktör
Mediesamordnare
Chalmers tekniska högskola
Kommunikation och Marknad
412 96 Göteborg
Tel: +46 (0)31 772 2565
www.chalmers.se <http://www.chalmers.se>