Skip to main content

Grönt ljus för testbädden AstaZero

Pressmeddelande   •   Maj 30, 2012 08:01 CEST

PRESSMEDDELANDE FRÅN CHALMERS OCH SP SVERIGES TEKNISKA FORSKNINGSINSTITUT

Nu påbörjas bygget av trafiksäkerhetsanläggningen AstaZero utanför Borås. Anläggningen blir den första av sitt slag i världen, helt inriktad på avancerad säkerhet. Från hösten 2014 får forskare och fordonsindustri bättre möjligheter att gemensamt ta fram lösningar för säkrare och mer miljövänliga trafikmiljöer.    

Marken är köpt, projekteringen gjord och den framtida finansieringen av byggnation och drift är ordnad. Det framtida trycket på anläggningen bedöms som stort eftersom det idag saknas möjligheter att testa många av de intelligenta säkerhetssystem som fordonsindustrin utvecklar.

– Vi har fått till stånd en bra lösning där industrin lovat belägga banan i så hög grad att intäkterna är säkrade för avsevärd tid framöver, säger Maria Khorsand, koncernchef för SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, och fortsätter:

– AstaZero innebär stärkt konkurrenskraft för svensk trafiksäkerhetsforskning och fordonsindustri. Det känns mycket tillfredsställande att vi har kommit så här långt i arbetet.

Upphandling av byggentreprenaden påbörjas omedelbart. När anläggningen står klar 2014 kommer forskare och fordonsindustri i både Sverige och övriga Europa att få möjlighet att testa och forska runt nya lösningar för aktiv trafiksäkerhet, säkrare fordon och minskad miljöpåverkan. 

– Med AstaZero skapar vi en ny typ av neutral forskningsmiljö där forskare, företag och andra aktörer kan mötas. De kan sätta nya standarder och lära tillsammans. Jag är övertygad om att det lägger en bra grund för svensk tillväxt, säger Chalmers rektor Karin Markides.

Ökat fokus på oskyddade trafikanter
Anläggningen kommer att erbjuda unika förutsättningar för att testa insatser och system ämnade att öka säkerheten för oskyddade trafikanter.

– Flera offentliga forskningsfinansiärer, som Vinnova och Västra Götalandsregionen, har flaggat för att man vill stötta projekt inom det området. Det är väldigt glädjande eftersom det ger större utrymme att arbeta med frågor som rör grupper av oskyddade i trafiken, till exempel fotgängare och cyklister, säger Karin Markides.

Utöver möjligheterna till forskning och utveckling förväntas anläggningen ge ett tjugotal kvalificerade arbetstillfällen redan från start, en siffra som kommer att öka när kompletterande tjänster räknas in.

Om AstaZero
AstaZero är varumärket för ASTA – Active Safety Test Area AB. AstaZero ska utveckla unika miljöer för trafiksäkerhetsforskning inom framtidsområdet aktiv säkerhet. AstaZero har planerats sedan 2007. Bolaget ägs av Chalmers och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och stöds finansiellt även av AB Volvo, Volvo Personvagnar, Autoliv, Scania, Västra Götalandsregionen, Borås stad, Test Site Sweden, Vinnova samt Europeiska regionala utvecklingsfonden via Tillväxtverket.
www.astazero.com

För ytterligare information, kontakta:
Per-Erik Petersson, teknisk direktör, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, 070-521 49 37, per-erik.petersson@sp.se
Jörgen Sjöberg, Chief Development Officer, Chalmers, 031-772 25 49, jorgen.sjoberg@chalmers.se
Pether Wallin, vd, AstaZero, 076-777 74 00, pether.wallin@astazero.com

Alla personer ovan, samt representanter för många av de övriga parterna, finns onsdag 30 maj på plats på Automotive Forum på Lindholmen Science Park i Göteborg. För assistans med intervjuer, kontakta Chalmers presschef Christian Borg på 0766-314235.

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utvecklar och förmedlar teknik för tillväxt, konkurrenskraft och hållbar utveckling i näringslivet. I SP-koncernen ingår dotterbolagen SIK - Institutet för Livsmedel och Bioteknik, YKI - Ytkemiska Institutet, CBI Betonginstitutet, JTI - Institutet för Jordbruks- och miljöteknik och SMP Svensk Maskinprovning.