Skip to main content

Högsta betyg för en tredjedel av Chalmers utbildningar

Pressmeddelande   •   Maj 28, 2014 09:47 CEST

Alla Chalmers utbildningar är nu granskade av Universitetskanslersämbetet. Slutresultatet blev att 19 av Chalmers 54 utvärderade examina fick omdömet mycket hög kvalitet. 33 examina fick omdömet hög kvalitet, medan 2 fick omdömet bristande kvalitet.

Idag publicerar Universitetskanslersämbetet (UKÄ) sin utvärdering av svenska högskoleutbildningar inom sjöfartsteknik. För Chalmers del innebär det att alla utbildningar nu är utvärderade i denna omgång. 35 procent av dem har fått omdömet mycket hög kvalitet, 61 procent omdömet hög kvalitet och knappt 4 procent omdömet bristande kvalitet.

Omdömena för sjöfartsutbildningarna blev följande:

  • Sjökaptensexamen: Hög kvalitet
  • Sjöingenjörsexamen: Hög kvalitet
  • Sjöfart och logistik (kandidatexamen): Hög kvalitet
  • Sjöfartsteknik (masterexamen): Mycket hög kvalitet

Universitetskanslersämbetet granskar all högskoleutbildning utifrån hur studenterna, och därmed utbildningen, når de examensmål som är formulerade i högskoleförordningen. Utvärderingarna genomförs alltid av en grupp kolleger, en så kallad peer review, med representanter från akademin, yrkeslivet och studenter.

Varje examen får sedan ett av tre omdömen; mycket hög kvalitet, hög kvalitet eller bristande kvalitet. De utbildningar som får omdömet bristande kvalitet får ett år på sig att åtgärda bristerna. På Chalmers pågår nu det arbetet, när det gäller de två examina som i höstas bedömdes ha bristande kvalitet inom ett delmål.

De lärosäten som får omdömet mycket hög kvalitet får en extra "kvalitetspeng" av regeringen. Efter de första utvärderingarna har Chalmers därför fått 39,6 miljoner kronor för 2014. Pengarna används nu för att förbättra kvaliteten i utbildningen, till exempel genom att modernisera labb och införa nätbaserat stöd för ökad förståelse eller omtentamen.

För mer information, kontakta

Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen på Chalmers, 031-772 15 33, maria.wedel@chalmers.se

Se alla färdiga resultat för alla svenska högskolor

Se relaterat pressmeddelande nedan för att läsa om Chalmers resultat i UKÄ:s tidigare granskning av svenska teknik- och ingenjörsutbildningar, där majoriteten av Chalmers utbildningar ingår.

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.