Skip to main content

Invigning av Lighthouse – framtidens sjöfartscentrum

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 16:39 CET

Pressinbjudan från Chalmers, Handelshögskolan i Göteborg och Sveriges Redareförening

Invigning av Lighthouse – framtidens sjöfartscentrum

Den 7 december invigs det nationella sjöfartscentrumet Lighthouse i Göteborg. Det är en unik samordnad satsning på sjöfarten som kommit till på initiativ av Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och Sveriges Redareförening . Syftet är att ta ett helhetsgrepp för att göra sjöfarten effektivare, säkrare och mer miljövänlig samt säkerställa konkurrenskraften hos svensk sjöfart.

Lagom till invigningen är den nya bryggsimulatorn i internationell toppklass på plats. Den är ett viktigt verktyg för att kunna simulera och utvärdera incidenter samt säkra kompetensen hos aktiv sjöpersonal. Simulatorn består av två fartygsbryggor med en cylindrisk visuell projektion om 270 resp. 200 grader.

Lighthouse samlar forskning och kompetensutveckling för sjöfarten under ett tak, med en tvärvetenskaplig och bred ansats. Här samverkar forskning om till exempel fartygskonstruktion, sjösäkerhet och hydromekanik med logistik, sjörätt och ekonomiska aspekter som företagsanalys och världshandel.

Lighthouse är dessutom en brygga för kunskapsöverföring mellan forskning, grundutbildning och aktiv sjöfart. Verksamheten bedrivs i tätt samarbete med sjöfartsnäringen. Hittills har Sveriges Redareförening satsat 100 miljoner under en tioårsperiod.

Lighthouse ligger på Campus Lindholmen i Göteborg, i anslutning till Institutionen för sjöfart och marin teknik, Chalmers.

Webbsida
http://www.chalmers.se/smt/lighthouse-en

Media är välkomna att närvara under hela invigningsdagen.

Hållpunkter
11.30: Pressvisning av Bryggsimulatorn, Chalmers Ship Simulator Centre
13.00: Pressträff om Lighthouse, i Briefingrummet, Bryggsimulatorn.
Plats: plan 3, Hus Saga, Hörselgången 4, Chalmers Campus Lindholmen.

Närvarande vid pressträffen:
Olle Rutgersson, professor i skeppsteknik, Chalmers
Svante O. Johansson, professor i sjörätt, Handelshögskolan Göteborgs universitet
Håkan Friberg, VD Sveriges Redareförening
Anders Marby, föreståndare för Lighthouse

Antalet platser i simulatorn är begränsat. Meddela därför gärna om ni vill närvara till:
Sofie Hebrand, Chalmers informationsavdelning
Tel: 031-772 84 64
sofie.hebrand@chalmers.se

Övrigt dagsprogram:
Seminarier (på engelska), Moderator: Professor Olle Rutgersson

10.00 Naval Architecture – Art or Science?
Prof Kai Levander, SVP Naval Architecture, Aker Yards, Finland

10.30 Human Factors – from Overcoming Limitations to Securing Safety
Prof Erik Hollnagel, CSELAB, Linköpings Universitet

11.00 Kaffe/te/frukt

11.20 Recent developments in Computational Fluid Dynamics for Hydrodynamic Applications
Prof Michel Visonneau, ECN Fluid Mechanics Lab, Nantes, Frankrike

11.50 On the value of Direct Calls by Transocean Container Lines in Gothenburg
Prof Arne Jensen/PhD stud Rickard Bergqvist, Logistics and Transport Research Group, Handelshögskolan i Göteborg

12.20 Diskussion

12.45 Lunch

Plats: entréplan, hörsal Styrbord, hus Äran, Chalmers Campus Lindholmen.

Invigningsceremoni 14.00-17.00
Plats: plan 3, Hus Saga, Hörselgången 4, Chalmers Campus Lindholmen.

Dopceremoni och invigningstal av bland andra:
Dan Sten Olsson, VD Stena AB
Karin Markides, rektor Chalmers tekniska högskola
Rolf Wolff, rektor Handelshögskolan vid Göteborgs universitet
Maria Vidarsson, ordförande Chalmers studentkår
Christian O. Andersson, Handelshögskolans i Göteborg Studentkår