Skip to main content

Kraftig ökning av antalet betalande studenter

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2014 09:29 CEST

Allt fler utomeuropeiska studenter attraheras av Chalmers masterprogram, som alla är på engelska. Antalet betalande har ökat med 57 procent jämfört med ifjol. Fler stipendier är en viktig förklaring.

Efter årets registrering står det klart att antalet utomeuropeiska studenter, som betalar för sin utbildning, har ökat med över 50 procent jämfört med förra året. De flesta kommer från Indien, följt av Kina, Uganda, Thailand och Etiopien.
 
Totalt rör det sig om 220 studenter från länder utanför EU och EES som har betalat studieavgift och registrerat sig för att i höst börja studera på något av Chalmers 40 tvååriga masterprogram. Ifjol var den siffran 138. Av dessa 220 har 142 fått studieavgiften helt eller delvis finansierat av stipendier. Övriga 78 finansierar utbildningen på egen hand.

Hårt arbete
Sedan avgifterna infördes har Chalmers byggt upp en internationell rekryteringsverksamhet. Parallellt har floran av stipendier växt.

– Det har varit en stor utmaning att ställa om för att göra Chalmers synligt på ett helt nytt sätt för betalande studenter runtom i världen, säger Chalmers rektor Karin Markides, som är glad och stolt över det fina samarbetet inom Chalmers på det här området.

– Jag är också glad för den insikt om vikten av en internationell miljö som enskilda personer och företag visar genom att inrätta stipendier som gör det möjligt för utländska studenter att komma hit. Årets fantastiska ökning av utomeuropeiska studenter visar att vi har lyckats och inspirerar till ytterligare insatser, säger Karin Markides.

Chalmers kan inte leva sin vision ”för en hållbar framtid” utan ett internationellt perspektiv, eftersom både problem och lösningar i många avseenden är globala, menar ansvariga vicerektorn Maria Knutson Wedel.

– De internationella studenterna är ovärderliga, i vår strävan efter utbildning i världsklass. I det begreppet ligger att utbilda för arbete på en global marknad. Att redan under utbildningen få möta människor från andra kulturer och lära sig om hur olika det ser ut i världen, och hur ett multikulturellt team kan arbeta är en oerhört viktig erfarenhet, säger Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen.

Över 800 nya internationella studenter i höst
Utöver de betalande studenterna har 405 europeiska studenter börjat på något av Chalmers masterprogram. De flesta kommer från andra svenska lärosäten, Tyskland, Island, Grekland eller Spanien.

Till dessa kommer 391 utbytesstudenter, som via programmet Erasmus och Chalmers egna avtal med partneruniversitet, läser kurser på masterprogrammen i en eller två terminer. De absolut flesta är européer, främst från Frankrike och Tyskland, men ett femtiotal utbytesstudenter kommer från Asien.

På Chalmers höstupptakt Welcome Day deltog cirka 800 nya internationella studenter.

220 betalande studenter på Chalmers i år
Studieavgifterna för studenter från länder utanför EU och EES infördes 2011, efter beslut av regeringen. Chalmers terminsavgifter är 70 000 kronor för de flesta program. Programmen inom arkitektur är något dyrare att ge och kostar 95 000 kronor per termin. Så här har utvecklingen sett ut när det gäller betalande studenter på Chalmers.

År
antal betalande
stipendiefinansierade
egenfinansierade
2011
131
76
55
2012
119
80
39
2013
138
89
49
2014
220
142
78

Stipendieprogram för betalande studenter
Chalmers och Svenska institutets stipendieprogram har finansierat studieavgiften för 142 studenter hösten 2014. Hösten 2013 var motsvarande siffra 89, så det är i denna grupp som den stora ökningen har skett. De stipendier som förvaltas av Chalmers bygger på stöd från Chalmers stiftelse, Volvo Group, Volvo Car Corporation och Mölnlycke Health Care samt privatdonatorer som bland annat Sivert Larsson. Ytterligare några stipendier finansieras av Chalmers vänner, US Friends of Chalmers och Chalmers MasterCard.

 
Kontaktpersoner:
Maria Knutson Wedel, vicerektor för grundutbildningen, 031-772 15 33, maria.wedel@chalmers.se
Malin Blomqvist, processledare, 031-772 25 98, malin.blomqvist@chalmers.se
Carolina Eek, utbildningskommunikatör, 031-772 27 36, carolina.eek@chalmers.se

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.