Skip to main content

Långsiktig satsning på trådlös kommunikation

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 10:24 CET

Nu har de två centrumbildningarna för forskning och innovation inom trådlös kommunikation på Chalmers, GigaHertz Centrum och CHASE, fått rejält stöd. Sammanlagt 19 företag i branschen har engagerat sig inför den formella starten. Det firas med en kick-off den 2 mars.

I juni 2006 kom beslutet att GigaHertz Centrum och CHASE utvalts att ingå i VINNOVA:s VINN Excellence program 2007-2016. Detta innebar en första finansiell grund. Sedan dess har avtal slutförhandlats och tecknats med en lång rad företag i branschen. Tillsammans satsar nu Chalmers, industrin och VINNOVA 73 miljoner kronor under de första två åren.

GigaHertz Centrum och CHASE fokuserar på forskning och innovation för framtidens trådlösa samhälle, i synnerhet för kommunikation och sensorteknik. Dessa områden är av stor vikt för framtida svensk industriell tillväxt.

Johan Carlsten, vicerektor med ansvar för näringslivsrelationer på Chalmers, är glad över möjligheten att driva centrumen.

- De engagerade människorna inom GigaHertz Centrum och CHASE har nu mycket goda möjligheter att få fram banbrytande innovationer i starkt efterfrågade kunskapsområden. Att näringsliv och universitet tillsammans formulerar viktiga behovsmotiverade frågeställningar och samverkar interaktivt kring forskningen är en mycket stark utgångspunkt för att få fram forskningsresultat av högsta kvalitet, säger Johan Carlsten.

Peter Olanders från Ericsson AB är styrelseordförande i GigaHertz Centrum.

- Centrumbildningen ger stora möjligheter till ett mycket nära samarbete med den omfattande kompetens som finns på Chalmers. GigaHertz Centrum är dock mer än så - det är också en plattform för gemensamma satsningar. Här kommer våra sammantagna resurser och kompetenser att vara starkt fokuserade mot några få väl valda nyckelområden som är viktiga för svensk industri. Inom centrumet har vi också redan tagit de första stegen mot en kraftfull internationell orientering inom mikrovågsområdet, säger Peter Olanders.

Fakta GigaHertz Centrum
GigaHertz (GHz) Centrum samlar företag av olika storlek med stor geografisk spridning inom vitt skilda branscher för att utveckla innovativa högfrekventa komponenter för trådlös teknik, till exempel inom telekommunikation, försvar/säkerhet, rymd och mikrovågskomponenter.

Två av de engagerade företagen är Infineon Technologies och NXP Semiconductors, internationella halvledarjättar med en profil som svensk industri saknar. Samarbete med dessa stärker därför svensk konkurrenskraft.

Bland övriga företag finns exempelvis SAAB, Ericsson AB och Omnisys Instruments.

Fakta CHASE (Chalmers Antenna Systems Excellence Centre)
Verksamheten inom CHASE är i den första etappen inriktad på att utveckla antennsystem som ger konsumenten snabbare och billigare mobiltelefoni, antennsystem i och nära kroppen för att förbättra behandlingar av tumörer och hjärnskador samt integration av flera frekvensband i samma antenn för att minska antal antenner i exempelvis master och på fartyg.

Målet med CHASE är att skapa en öppen och innovativ miljö där gapet mellan industri och högskola överbryggas genom att forskare och ingenjörer samarbetar för att snabbare kunna omsätta idéer och forskning till produkter.

Områden som telekommunikation, försvar, rymd, medicin och mikrovågsantenner finns representerade i företagen.

Bland företagen finns exempelvis: Sony Ericsson, SAAB Space och Flextronics.

Kick-off för GigaHertz-centrum och CHASE den 2 mars
Inbjudna talare berättar om centrumen och deras forskning. Presentationerna hålls på svenska.
Särskild inbjudan gäller, samordnare Jan Grahn, se nedan.

Media är välkomna att närvara vid presentationerna.
Tid: 13.00-14.20
Plats: Chalmers Kårhus. Volvofoajén, plan 2.
Talare och detaljerat program, se pdf på>>

Mediakontakt för kick-offen:
Torgil Störner, informatör, Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap
Tel: 031-772 18 98
storner@chalmers.se

Övriga kontaktpersoner:

GigaHertz Centrum
Jan Grahn, Chalmers tekniska högskola, centrumföreståndare GigaHertz Centrum, samordnare för Kick-off den 2 mars
Tel 0730-34 62 99
jan.grahn@chalmers.se

Peter Olanders, Ericsson AB, Kista, styrelseordförande GigaHertz Centrum
Tel 08 -757 05 18
peter.olanders@ericsson.com

CHASE
Ingmar Karlsson, Chalmers tekniska högskola, centrumföreståndare CHASE
Tel 0730-81 59 00
Ingmar.Karlsson@cit.chalmers.se

Ulrike Firniss Business Region Göteborg (BRG), Göteborg, styrelseordförande CHASE
Tel 031 - 61 24 82
Ulrike.firniss@BRG.Goteborg.se

Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Johan Carlsten, vicerektor med ansvar för näringslivssamverkan, tel 031-772 85 26
johan.carlsten@rektor.chalmers.se

VINNOVA
Mattias Lundberg, Programansvarig VINN Excellence
Tel 08-473 31 78
mattias.lundberg@vinnova.se

Fotnot:
VINNOVA (Verket för Innovationssystem) är en statlig myndighet som finansierar behovsmotiverad forskning.
www.vinnova.se

Artikeln på Chalmers nyheter>>
http://chalmersnyheter.chalmers.se/Article.jsp?article=8849