Skip to main content

Lars Marcus ny professor i stadsbyggnad

Pressmeddelande   •   Sep 09, 2014 08:11 CEST

Professor Lars Marcus har rekryterats till Chalmers från KTH, som en satsning inom ämnet stadsbyggnad. Med sig från Stockholm tar han en grupp yngre forskare.

Som arkitekt och professor i stadsbyggnad på Kungliga tekniska högskolan, KTH, har Lars Marcus byggt upp forskning om stadens byggda form och hur människor använder staden, ett område kallat urbanmorfologi. Nu rekryteras Lars Marcus och några yngre forskare för att fortsätta utveckla området med Chalmers som bas, och stärka Chalmers forskning på såväl Arkitektur som styrkeområdet Samhällsbyggnad.

Lars Marcus har utvecklat en analysmetod som används inom designarbetet i arkitektur och stadsbyggnadsmiljöer. Han har också, med utgångspunkt i sin forskning, startat ett företag, Spacescape, som analyserar stadsmiljöer, byggnader och nya planer i samarbete med arkitektkontor, stadsbyggnadskontor, statliga verk och byggföretag.

– Vi är otroligt glada att vi har lyckats få Lars Marcus till oss och att vi därigenom vässar stadsbyggnadskompetensen på Chalmers ytterligare, säger Fredrik Nilsson, prefekt vid institutionen för arkitektur.

– Satsningen som Chalmers gör kommer att kunna stärka den svenska arkitekturforskningen i ett internationellt perspektiv, men även i relation till de pågående förändringar som sker i våra svenska städer och i nära samverkan med praktiken. För det är Lars en utmärkt person.

Att inom själva kärnämnet kunna utveckla forskningen om stadsbyggnad, med stöd från institutionen och Chalmers, är något som Lars Marcus själv ser fram emot. Stadsbyggnad är också intressant för andra forskningsfält, såväl tekniska som trafik och energi som humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen, betonar han. Relationen till praktiken inom plan- och byggsektorn är betydelsefull samtidigt som det är mycket viktigt att stärka utbildningen av framtidens arkitekter och stadsbyggare – och då behövs forskning.

– Här finns nu en unik möjlighet att utveckla forskningen inom stadsbyggnad.  Det är enormt inspirerande och något som man som forskare drömmer om, säger Lars Marcus.

– Vi behöver utveckla mer kunskap för att förstå stadens byggda form och hur den påverkar oss. Våra byggnader och städer formar vår vardag och stadsbyggandet spelar en stor roll i många av de stora samhällsfrågorna, såsom ekonomisk utveckling, segregation, social och miljömässig hållbarhet.

Chalmers är sedan några år värd för ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling, Mistra Urban Futures, vilket gör Göteborg till en extra spännande miljö, menar Lars Marcus.

– Jag vill göra stadsbyggnadsämnet synligt i samhällsdebatten och bygga länkar mellan forskningsinriktningar på Arkitektur, inom Chalmers och även internationellt. Möjligheten till samverkan med Mistra Urban Futures ger en unik situation.

Lars Marcus tillträder sin nya tjänst på Chalmers i november 2014.


För mer information kontakta:
Fredrik Nilsson, professor och prefekt, institutionen för arkitektur, 031-772 24 56, fredrik.nilsson@chalmers.se
Lotta Särnbratt, kommunikatör, institutionen för arkitektur, 031-772 24 45, lotta.sarnbratt@chalmers.se 

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.