Skip to main content

Molekylära motorer, biologiska datorer och smarta mediciner

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 15:52 CEST

Bio- och nanovetenskap är starka forskningsområden i Sverige. Den 25-27 oktober samlas över tvåhundra forskare från hela världen på Chalmers tekniska högskola i Göteborg för att diskutera biologins osynliga perspektiv under symposiet ”Life is Matter - Life Matters”.

Stefan Bengtsson, prefekt för Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2, tycker att mötet mellan nano- och biovetenskap är oerhört spännande:
– MC2 har idag en stark position i att använda mikro- och nanoteknik för elektronik och fotoniktillämpningar. Insikten att samma verktygslåda kan användas inom det biovetenskapliga området öppnar hisnande perspektiv. Forskningsområdet mellan nano- och bioteknologi är stort och bitvis obearbetat, och det har i många fall omedelbara tillämpningar. Symposiet är startpunkten för ett stort gemensamt arbete att tydligare sätta Västsverige på ”bionano”-kartan.

Catharina Hiort, koordinator för Chalmers Biocenter:
- Vi har lyckats få hit internationella toppforskare som kommer att ge en inblick i många olika aspekter av bio- och nanoteknologi. Området har stor vetenskaplig, teknologisk och kommersiell framtidspotential. Vi hoppas att symposiet inspirerar till att stärka kopplingarna mellan industri och akademi.

Bland annat talar Costas Kiparissides, Aristotle Universitetet i Thessaloniki, om utveckling av smarta läkemedel. Peter Fromherz, Max Planck Institutet i Martinsreid, berättar om hur studier av celler på datorkretsar kan leda till utveckling av nya biosensorer och ge ökad förståelse för hur vår hjärna fungerar. Dessutom ger Robert Doubleday, Nanoscience Centre, Cambridge, ett etiskt perspektiv på bionanovetenskap.

Martin Markström är doktorand hos professor Owe Orwar vid Institutionen för kemi och biovetenskap på Chalmers. Orwars forskargrupp utvecklar nya metoder för att tillverka komplexa nanostrukturer i mjuka material med tillämpningar framför allt inom biomedicin och informationsteknologi. På symposiet deltar Martin Markström i en posterutställning där han presentera sin forskning:
– Vi utvecklar nanosystem som kan användas för att studera biologiska processer. Systemen ger oss också möjlighet att utveckla sensorer, artificiella neurala nätverk och biologiska/kemiska datorer. Symposiet är ett viktigt tillfälle för mig att lära mig mer om andras forskning och få diskutera mina egna resultat med andra forskare.

Catharina Hiort:
– Det är perfekt för Chalmers biovetenskapliga satsning. Här kan vi använda ingenjörskonstens främsta redskap och mättekniker för att studera de minsta beståndsdelarna i biologiska system: celler och molekyler.

Bio- och nanoteknologi är ett tvärvetenskapligt område där materialforskare, mekanikexperter, matematiker och elektroingenjörer slår sig samman med biologer, fysiker, kemister och medicinare för att uppnå djupare förståelse av biologiska system, skapa nya tekniska metoder och inte minst innovationer.

Mer information:
”Life is Matter - Life Matters” är det första i en serie årligt återkommande symposier på Chalmers. Varje år kommer ett nytt tvärvetenskapligt ämnesområde lyftas fram. Årets arrangörer är Chalmers Biocenter och Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2, på Chalmers.

För information kring talare, ämnen, program,
se symposiets hemsida www.chalmers.se/biocenter/EN/Calendar/life-matters

För ytterligare frågor, intervjuer med organisatörer, talare eller deltagare, kontakta:
Catharina Hiort, Koordinator, Chalmers Biocenter
Tel. 031-772 8633, catharina.hiort@chalmers.se

Tid: 25-27 oktober, 2005
Plats: RunAn, Chalmersplatsen 1, Chalmers, Göteborg
Chalmers Biocenter: www.chalmers.se/biocenter