Skip to main content

Nu byggs en nationell arena inom 3D-printing i metall

Pressmeddelande   •   Jan 14, 2016 08:00 CET

Chalmers, Högskolan Väst och Swerea har tagit initiativet till att skapa en nationell arena för 3D printing i metall. Syftet med arenan är att öka takten inom forskning, utbildning och informationsspridning för att stärka den svenska verkstads- och metallindustrins konkurrenskraft. Nu startar uppbyggnaden.

Under tisdagen hölls ett välbesökt möte i Trollhättan för intresserade industrier som inbjudits att vara delaktiga och aktiva i uppbyggnaden av 3D arenan. Initiativet är ett led i att bidra till att minska miljöpåverkan och resursförbrukning inom industrin. Detta gäller både vid tillverkning och användning av olika produkter. Genom additiv tillverkning (3D printing) kan såväl resursutnyttjandet som miljöpåverkan minskas inom tillverkningsindustrin. Detta då 3D teknik kan kompettera eller ersätta traditionell tillverkning genom bland annat lättare konstruktioner med mindre materialåtgång, kortare serier och högre grad av kundanpassning.

- Sverige har ett stort kunnande inom detta område och det ska vi utnyttja, stärka och vidareutveckla. Vi vill med gemensamma krafter vara med och stärka svensk industris konkurrenskraft. Vi har olika erfarenhet och kompetens att bidra med och vårt mål är att skapa en världsledande position för svensk industri inom området, säger Staffan Söderberg, VD Swerea KIMAB.

Adderar lager på lager
En 3D printer skapar ett objekt genom att addera lager på lager av något material, till exempel en metall, enligt en förutbestämd geometri. Objekten kan skapas i nästan vilken form, storlek och geometri som helst beroende på vilken 3D printer och teknologi som används.

- Additiv tillverkning är ett hett område inom tillverkningsindustrin. Med Swereas investeringar i tre olika tekniker för 3D-printing av metall baserat på elektronstråle, laser respektive ”binder jetting” tillsammans med ett nytt pulverbäddslaboratorium på Högskolan Väst och satsningar vid Chalmers skapas en stark plattform för industrin. Tillsammans kan vi skapa konkreta resultat för den svenska industrin och samtidigt bli en stark aktör internationellt inom additiv tillverkning av metaller, säger Per Nylén, verksamhetsledare för Högskolan Västs produktionstekniska forskning.

Bidra till att lösa framtida utmaningar
De olika parterna tillför olika spetskompetens inom automatiserad 3D-printing, från pulver och pulvermetallurgi till automatiserade industriella processer. Men även om Sverige ligger långt framme kunskapsmässigt så krävs det nu ett stort fokus och en nationell satsning på utveckling av 3D-tekniken innan den kommer att påverka tillverkningsindustrin i någon högre utsträckning.

- Utmaningarna industrin står inför handlar om att kunna öka volymen på tillverkningen, öka takten, vilka material som finns tillgängliga och flexibiliteten i utrustningen. Dessa utmaningar tror jag den nya arenan kommer att kunna bidra till att lösa, säger Lars Nyborg, professor i material och tillverkningsteknik, Chalmers.

De tre aktörerna har de senaste månaderna tillsammans erhållit flera nya projekt inom ramen för Vinnovas Strategiska Innovationsprogram och även drygt 6 miljoner ur EU:s regionala utvecklingsfond för uppbyggnad av ett laboratorium för pulverbädd med elektronstråle som värmekälla (EBM) för tillverkning av komplexa, högprestanda produkter med Högskolan Väst som projektägare.

Kontakt:
Per Nylén, Högskolan Väst, 0733-97 50 61
Lars Nyborg, Chalmers, 031-772 12 57
Staffan Söderberg, Swerea, 08-440 48 00

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.