Skip to main content

Ny professor i industridesign på Chalmers

Pressmeddelande   •   Dec 05, 2003 09:40 CET

Ulrike Rahe har fått ett femårigt förordnande som konstnärlig professor i industridesign på Institutionen för produkt- och produktionsutveckling på Sektionen för maskinteknik på Chalmers. Hon efterträder Per-Olof Wikström som går i pension vid årsskiftet.

För Ulrike Rahe innebär design ett helhetsgrepp för att optimera förhållandet mellan människan och produkten. God design tillfredsställer människans behov och krav - estetiska, funktionella, fysiologiska eller psykologiska. När man lyckas med designen känns det bara rätt. Då sitter till exempel nödstoppen på maskinen precis där man lätt kommer åt den när det behövs, utan att man behöver tänka på den. Då får man inte belastningsskador av felaktiga lyft. Då har man en trevlig arbetsmiljö och en väl fungerande social omgivning. Då har man en produkt vars funktioner man förstår och som är lätt att använda. Då är en truck inte längre ful men vacker. Då får företagen avsevärt bättre konkurrenskraft.

- Att få chansen att knyta ihop teknik och design redan från början var det som lockade mig mest med professuren på Chalmers, säger Ulrike Rahe. Oftast kommer design in i slutet av utbildningen i produktutveckling, men då missar man den potential till innovativa produkter, som man får i en genomgående designprocess. Det är lovvärt att Chalmers försöker överbrygga barriärerna mellan de två disciplinerna teknik och design och dessutom satsar på att utveckla forskning inom området.

Nästa år utexamineras de första civilingenjörerna i teknisk design från Chalmers och utbildningen kommer under Ulrike Rahes ledning också att gå in i en ny fas.

- Forskning inom design är något relativt nytt för Sverige. Chalmers presenterade förra året tre doktorsavhandlingar inom området och förutsättningarna för designforskning är utmärkta här. Här finns alla möjligheter att skapa kreativa, interdisciplinära arbetsgrupper med deltagare från olika projekt som kan använda varandras kunskaper, säger hon.

Ulrike Rahe är tyska, utbildad inom produkt och industridesign på Högskolan i Schwäbisch Gmünd och på HDK i Göteborg. Hon är professor i Hildesheim där hon forskat kring färgens betydelse för den visuella perceptionsprocessen och är tjänstledigt därifrån för professuren på Chalmers. Hon är också framgångsrik designer inom många områden - tillsammans med sin man Detlef som är professor i Bremen - där även parets företag, rahe+rahe design finns. Företaget har en filial i Malevik, utanför Göteborg.

Mer information:
Ulrike Rahe, Produkt- och produktionsutveckling, Chalmers, tel 031-772 12 77 ulrirahe@ppd.chalmers.se

Den 8 december kommer Ulrike Rahe att medverka i programmet Kulturliv i Radio Göteborg P4, kl 11.03.
Ett svartvitt foto i jpg-format på Ulrike Rahe kan rekvireras från Jorun Fahle, Chalmers informationsavdelning.

Jorun Fahle
Informationsavdelningen
Chalmers
412 96 Göteborg
Tel:031-772 2556
E-post:jorun.fahle@adm.chalmers.se