Skip to main content

Östeuropeiskt nätverk inom informationsteknik

Pressmeddelande   •   Mar 09, 2006 11:19 CET

Chalmers deltar under 2005 och 2006 via Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2, i ett projekt finansierat av EU-kommissionen, som syftar till att bygga ett nätverk av östeuropeiska industrier och forskningscentra verksamma inom "Information Society Technology", IST-området. I förlängningen är målet att organisationer i dessa länder i högre grad än i dag skall integreras i det europeiska forsknings- och utvecklingsarbetet.

I projektet finns ett antal verktyg som kan användas av alla som vill veta vilka kompetenser som finns i östeuropa inom IST-området. Det finns databaser över existerande projekt, sökverktyg för projektpartner och rapporter över vilka industriella centra och forskningscentra som finns i de östeuropeiska länderna.

Tillgängliga verktyg
En gratis databas med mer än 1500 forskare är tillgänglig för dem som söker kontakter med IST-specialister i östeuropa. Användare av databasen kan söka samarbetspartners i 54 olika undergrupper av IST-området i 10 olika länder.
Via CEEC IST NET projektets webbsida kan också en användare direkt kommunicera med de organisationer som ingår i det upprättade nätverket.

Webbsidan ger vidare tillgång till anslagstavlor meddelanden om projektansökningar, nyheter, vetenskapliga resultat och relevanta rapporter. Annan IST-relevant information kan anslås och läsas. Det är även möjligt att annonsera ut möten och seminarier som kan vara av intresse inom IST-området.

Inventering av kompetens
Projektet CEEC IST NET har tagit fram nationella inventeringar av kompetens inom IST-området för Bulgarien, Tjeckien, Estland, Ungern, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slovakien och Turkiet. Dessa rapporter är offentliga och tillgängliga via webbsidan. Rapporterna innehåller en översikt av IST-området i respektive land, detaljerad information om kompetens inom olika teknikområden av IST, information om verksamma små och medelstora företag och vilka industriella och akademiska forskningsorganisationer som finns. Den översiktlig rapport innehåller en interaktiv Europakarta som möjliggör för användaren att snabbt ta fram specifik information kring ett visst delområde av IST och komma åt information kring företag och forskningsorganisationer ur den tillgängliga databasen.

För mer information
om projektet och för att använda de tillgängliga
verktygen besök
www.eu-istcommunity.net

Projektansvarig på Chalmers:
Professor Stefan Bengtsson,
Mikroteknologi och nanovetenskap, MC2,
Tel: 031-772 1881
E-post: stefanb@chalmers.se

--
Jorun Fahle
Tel:+46 (0)31-772 25 56
jorun.fahle@chalmers.se

Informationsavdelningen, Chalmers tekniska högskola, 412 96 Göteborg
Public Relations and Press Office, Chalmers University of Technology,
SE-412 96 Göteborg, Sweden
www.chalmers.se