Skip to main content

Oxeon årets gasellföretag i väst

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 09:26 CET

Dagens Industri har utnämnt Oxeon till årets gasellföretag i Västra Götaland och Halland. Bolaget har genom en unik vävteknik för kolfiber lyckats nå ut till kunder som ställer extremt höga krav på sina produkter.
– Utnämningen är en sporrande bekräftelse på att vi har gjort en hel del rätt på vägen och förhoppningsvis lagt en god grund för att växa vidare, säger Andreas Martsman vice VD och en av grundarna på Oxeon.

För elfte året i rad har Dagens Industri utsett de snabbast växande företagen i Sverige. Utmärkelserna till de västsvenska bolagen delades ut på en gala i Göteborg under gårdagen. För att bli gasell måste företaget bland annat ha fördubblat sin omsättning genom organisk tillväxt det gångna året samt visat positivt resultat de senaste fyra åren.

Gasellföretag Oxeon startade sin resa i Indien genom forskaren Nandan Khokar som utvecklat bolagets patenterade vävteknik. Han kom till Sverige och Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg som doktorand och där utvecklade han tekniken att väva med band istället för med trådar, vilket görs traditionellt. Forskningen kunde utvecklas till en affärsidé tack vare Chalmers Entreprenörskola. Där fick Andreas Martsman och Henrik Blycker (idag VD på Oxeon) ta sig an innovationen. De förädlade den till en affärsidé och 2003 bildades bolaget med bland andra Nandan Khokar, Encubator och Chalmers Innovation som delägare. I ett senare skede gick även Chalmers Invest in som investerare.

– Vi är stolta för att ha utgjort startskottet för denna framgångssaga genom att ta in projektet till Chalmers Entreprenörskola och Encubator. Bolagets resa därifrån är ett lysande exempel på hur Chalmers innovationssystem samverkar på bästa sätt. Vi tycker det är speciellt glädjande att se att forskaren och upphovsmannen Nandan Khokar tillsammans med våra alumner Henrik Blycker och Andreas Martsman fortsatt i bolagets yttersta ledning, säger Jonas Berggren, VD på Encubator.

– Bolaget Oxeon hade inte funnits utan Chalmers Entreprenörskola och Chalmers Innovation. Vi har vuxit upp i innovationssystemet och det har format vårt sätt att bygga bolaget. Det är teamet vi har i Borås och allt stöd vi fått längs vägen som har lett till att vi nu har fått priset som årets gasell, säger Andreas Martsman.

Oxeon har trots finanskris och oro på finansmarknaden växt rejält de senaste åren. Kunderna finns i Nordamerika, Asien och Europa och då framförallt inom sportindustrin, där man efterfrågar ultralätta och superstarka material. Bolaget fortsätter att expandera och planerar för nya kundsegment inom bil- och flygindustrin liksom den marina industrin.

– Det är riktigt roligt att se Oxeons utveckling. De har gått hela vägen från forskning på Chalmers Tekniska Högskola via Chalmers Entreprenörskola och Chalmers Innovation till ett kommersiellt och framgångsrikt bolag. Anledningen till att det har gått så bra beror på flera faktorer, men framförallt att de har en unik produkt som efterfrågas på en stor marknad och som kan säljas med god lönsamhet, säger Olle Stenberg, VD på Chalmers Innovation.


Mer om Oxeon
Oxeon grundades 2003 och har sedan dess snabbt etablerat sig som marknadsledare inom spridda (Spread Tow) kolfiberarmeringar. Användandet av dessa kolfiberarmeringar ökar den mekaniska prestandan på kompositmaterialet samtidigt som det sänker vikten. Den utbredda användningen av TeXtreme® spridd kolfiberväv och TeXero® spridda kolfiberband av tillverkare inom avancerade flygplan, racing, industriella och sport produkter som har extrema material behov och krav på prestanda bekräftar att Oxeons ultralätta material är eftertraktat och lever upp till kraven.
www.oxeon.se

Mer om Chalmers Innovation
Chalmers Innovation har sedan starten 1999 varit med och startat 100 företag. Företagen hade under 2009 en total omsättning på 360 miljoner kronor och 400 anställda. Tillsammans har det under åren totalt investerats 1,24 miljarder kronor i dessa bolag. Dessa resultat gör att Chalmers Innovation idag är Sveriges ledande idéinvesterare och företagsinkubator.
www.chalmersinnovation.com

Mer om Encubator och Chalmers Entreprenörskola
Encubator förverkligar affärsidéer tillsammans med Sveriges ledande entreprenörsutbildningar, en av dessa är Chalmers Entreprenörskola. Encubator och entreprenörsskolorna skapar nya tillväxtbolag och bidrar till utbildandet av framtidens entreprenörer. Affärsidéerna kommer från akademisk forskning, etablerade företag och privatpersoner. Sedan starten 1997 har 50 bolag skapats. Bolagen värderades vid årsskiftet till 714 miljoner kronor och hade under 2009 en omsättning på 203 miljoner kronor och 330 anställda.
www.encubator.com

Mer om DI:s gasellutmärkelse
Enligt Dagens Industris kriterier har en gasell: en omsättning som överstiger tio miljoner kronor, minst tio anställda, offentliggjort minst fyra årsredovisningar, minst fördubblat sin omsättning om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret, ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren, ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt, i allt väsentligt vuxit organiskt inte genom förvärv eller fusioner och har sunda finanser. Dagens Industri har delat ut priset varje år sedan 2000.

För ytterligare information kontakta:
Andreas Martsman, vice VD på Oxeon, 033- 20 59 70 
E-post: andreas.martsman@oxeon.se

Olle Stenberg, VD på Chalmers Innovation, 031-772 8047
E-post: olle.stenberg@chalmersinnovation.com,

Jonas Berggren, VD på Encubator, 0702-30 93 56
E-post: jonas.berggren@encubator.com

Läs pressmeddelandet på Chalmers.se:

http://www.chalmers.se/sv/nyheter/pressmeddelanden/Sidor/Oxeon-arets-gasellforetag-i-vast.aspx