Skip to main content

Pressinbjudan: Storsatsning på forskning och kompetensuppbyggnad inom svensk bioekonomi

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2017 15:55 CEST

PRESSINBJUDAN FRÅN CHALMERS, KTH OCH LINKÖPINGS UNIVERSITET

Som nationell plattform ska Treesearch bli Sveriges största satsning på forskning samt kunskaps- och kompetensuppbyggnad inom området nya material och specialkemikalier från skogsråvara. I ett första steg hålls på onsdag ett seminarium där bland annat närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltar tillsammans med företrädare för näringsliv och forskare från KTH, Chalmers och Linköpings Universitet.

Sverige har i skogen en fantastisk resurs för att klara klimatmålet och skapa ett fossilfritt samhälle.

Trädets byggstenar har unika möjligheter till att användas till fler förnyelsebara högförädlade material än vad som idag sker, exempelvis till bioplaster och nya smarta material.

I en långsiktig satsning på den grundläggande forskning och kunskapsutbyggnad som krävs för att genomföra omställningen till en biobaserad industri och bioekonomi har plattformen Treesearch initierats inom ramen för Samverkansprogrammet Cirkulär och biobaserad ekonomi i samverkan mellan staten, akademi och industri.

Treesearch befinner sig just nu i startgroparna för att lägga grunden till en fortsatt världsledande skogsindustri, framtida arbetstillfällen och ett hållbart samhälle.

Som ett steg i uppstarten hålls den 14 juni det första presentationen av Treesearch.

Välkommen till att vara med från start på en spännande satsning där akademi, industri och staten tillsammans skapar förutsättningarna för framtidens bioekonomi.

 • Vad: Treesearch för-event - forskning för en biobaserad ekonomi
 • När: Onsdag 14 juni 2017 från 15:00 till 18:30.
 • Vad: IVA:s konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm.

Programmet i korthet:

 • Introduktion och välkomnande. Daniel Söderberg (docent på KTH) och Anna Bergstrand (projektledare på Chalmers).
 • Treesearch: nya material och specialkemikalie — möjligheter för en biobaserad ekonomi. Magnus Wikström (CTO på BillerudKorsnäs).
 • Samverkansprogram och Treesearch. Mikael Damberg (närings- och innovationsminister).
 • Samverkan och forskning - Universitetens roll. Fredrik Hörstedt (vicerektor för nyttiggörande på Chalmers).
 • Wallenberg Wood Science Center (WWSC) och framtiden — forskning på KTH, Chalmers och Linköpings universitet. Göran Sandberg (KAW), Lars Berglund (professor på KTH och föreståndare för WWSC), Lisbeth Olsson (professor på Chalmers/WWSC), Magnus Berggren (professor på Linköpings universitet).
 • Intro till forskningspitchar.Paul Gatenholm (professor på Chalmers/WWSC).
 • Forskningspitchar. Forskare på KTH/Chalmers/WWSC.
 • Treesearch - Framtidens nya material från skogen börjar här. Aleksandar Matic (professor på Chalmers), Daniel Söderberg (docent på KTH) och Magnus Berggren (professor på Linköpings universitet),
 • Näringsliv och akademin: tillsammans skapar vi förutsättningar för framtidens bioekonomi. Per Lyvall (Sverigechef på Stora Enso).
 • Mingel.

För mer information och anmälan, kontakta Josefin Illergård (kommunikatör för Treesearch) på 072 - 307 24 28 /josefika@kth.se.

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers i Göteborg. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.