Skip to main content

Stora Enso och Chalmers tecknar strategiskt avtal

Pressmeddelande   •   Maj 19, 2016 08:10 CEST

Avtalssignering, Chalmers 13 maj 2016. Bakre raden: Anders Wennberg, Professor Hans Theliander, Mikael Hannus (Stora Enso), Professor Aleksandar Matic, Anna Bergstrand. Främre raden: Stefan Bengtsson och Markus Mannström (CTO, Stora Enso).

Stora Enso och Chalmers har tecknat ett långsiktigt avtal för att i samverkan stärka forskning, innovation och utbildning på skogsområdet.

Parternas åtagande inom ramen för avtalet rör även kompetensutveckling, personalutbyten och årliga öppna forskningsseminarier. Samarbetet koordineras från Chalmers genom styrkeområdet Materialvetenskap, men berör även styrkeområdena Energi, Informations- och kommunikationsteknik samt Produktion.

– Chalmers är ett av de ledande ingenjörsuniversiteten i Norden och genom att knyta våra forskningsresurser närmare varandra kan vi få riktigt bra utväxling på dem, säger Markus Mannström, Chief Technology Officer, Stora Enso.

För Chalmers handlar samarbetet i hög grad om att kunna ge forskare och studenter möjlighet att verka i frontlinjen med utveckling inom den skogsbaserade industrin som med sin förnybara råvara kan utgöra en nyckel för framtidens hållbara tillväxt.

– Det är glädjande att vi nu går in i ett mer strukturerat samarbete med en ledande skogsindustrikoncern, säger rektor Stefan Bengtsson. Det känns som en naturlig del i Chalmers uttalade vision att arbeta för en hållbar framtid.

Aleksandar Matic, professor i fysik och ledare för det tvärvetenskapliga styrkeområdet Materialvetenskap understryker samarbetets potential.

– Såväl för oss inom materialvetenskap som när det gäller energi och produktion handlar detta med att plocka material och byggstenar från skogsråvara om strategiska forskningsområden på nationell nivå. Här har vi möjlighet att hitta framtidens uthålliga materialanvändande. Det är därmed en långsiktig satsning på bioekonomiområdet, säger Aleksandar Matic.

Avtalet som undertecknades den 13 maj kommer att löpa tills vidare. Under det första året kommer man genom en tematiskt inriktad workshop och på andra sätt att utarbeta konkreta former för samarbetet. Det handlar om att identifiera lämpliga gemensamma projekt, möjligheter för Stora Enso att medverka i grundutbildningen, och även rådgivande funktioner på Chalmers där personer från Stora Enso kan ta plats för att bidra med kompetens och erfarenheter.

Stora Enso har samtidigt träffat liknande överenskommelser med Kungliga tekniska högskolan i Stockholm och med det finska Aalto-universitetet.


För mer information:

  • Aleksandar Matic, professor i fysik och ledare för styrkeområdet Materialvetenskap 
    031-772 51 76, matic@chalmers.se
  • Anna Bergstrand, doktor i kemi och koordinator för samarbetet Chalmers-Stora Enso. 
    031-772 34 12, anna.bergstrand@chalmers.se

Chalmers forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknik, Livsvetenskaper och teknik, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknik, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport. Chalmers har omkring 10 300 heltidsstudenter och 3 100 anställda.

Stora Enso är en ledande global leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, träprodukter och papper. Vårt mål är att ersätta fossilbaserade material genom att skapa och utveckla nya produkter och tjänster som bygger på trä och andra förnybara material. Företaget har cirka 26 000 medarbetare i över 35 länder och vår omsättning 2015 uppgick till 10,0 miljarder EUR.