Skip to main content

Studenter pitchar bättre med entreprenörskap på schemat

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 08:02 CEST

PRESSMEDDELANDE FRÅN CHALMERS OCH DRIVHUSET

Drivhuset och Chalmers entreprenörskola lanserar nu ett nationellt utbildningspaket som ska utveckla studenters förmåga att sälja in sina idéer och leda till ökad innovation i Sverige. Under våren har konceptet testats med framgång på Artisten i Göteborg. Nu sprids det vidare. "Många förstår inte att entreprenörskap också kan vara personlig utveckling, kreativitet och en tro på sig själv", säger Martin Lackéus.

Utbildningsdepartementet betonade i den så kallade innovationsstödsutredningen i våras att studenter är en dåligt utnyttjad resurs inom innovation. Men genom att förändra universitetens och högskolornas utbildningsuppdrag tror man att det går att skapa en starkare innovationskultur i Sverige.

– Hittills har ingen vetat hur man ska göra, ingen har haft en konkret modell som testats i verkligheten och förankrats i aktuell forskning. Det gör vårt utbildningspaket unikt. Vi visar att det går, och vilka enorma effekter man kan få, säger Martin Lackéus, som är doktorand i entreprenöriellt lärande på Chalmers.

På Artisten, Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet, utbildas scenartister inom musik, musikal, opera och teater. Här testades utbildningspaketet i kursen "Frilans för scen och musik" i våras. Det gick så bra att universitetet nu valt att fortsätta med kursen. Efterfrågan är stor – till höstterminen konkurrerade 130 personer om de tio platserna. En liknande kurs ges också för vårdstudenter på Sahlgrenska akademin från och med i höst.

Mariah ben Salem Dynehäll är ansvarig för metodutveckling på Drivhuset och har tillsammans med Martin Lackéus ingått i den grupp som arbetat under två års tid med att utforma utbildningspaketet:

– Jag tror att potentialen för varaktig samhällsförändring är enorm! Föreställ dig att hundratusentals studenter har entreprenörskap på schemat och vilka värden som skulle skapas som ett resultat av det både vad gäller nyföretagande, men också nya idéer, innovationer och koncept ute på arbetsmarknaden, säger hon.

Pitchen
Utbildningspaketet innehåller fem delar och är uppbyggt kring en serie workshopar där studenterna gör allt från att ta fram en idé och paketera sitt erbjudande till att analysera kundunderlag och marknad. En viktig del är den så kallade pitch som studenterna genomför vid minst nio tillfällen för varandra och inför potentiella uppdragsgivare.

– Det är kanske det allra viktigaste på hela utbildningen. Studenterna formulerar hypoteser som de testar mot verkligheten. De får i uppdrag att ringa och träffa människor och testa sin idé, sin pitch, på dem. De ska också göra det på film. Med hjälp av feedback från sina tänkta kunder utvecklas idén mellan varje gång, säger Mariah ben Salem Dynehäll.

De studenter som gick kursen i våras är mycket nöjda med utbildningen.
– Jag har blivit mer stärkt i min skådespelaridentitet. Jag har också blivit bättre på att kommunicera vad jag är bra på genom att vara mer trygg i mig själv och mina styrkor, säger Susanna Källgren, frilansande skådespelare.

– Pitchandet har verkligen hjälpt mig och lärt mig massor, samtidigt som det var läskigt att boka möten med teaterchefer och andra. Jag har fått en bättre attityd till att ta kontakt.

Marcus Löfdahl är kursansvarig på Göteborgs universitet:

– Upplägget är väldigt konkret och visar på ett påtagligt sätt hur snabbt man får resultat genom att tvingas ut och leta upp en målgrupp eller en kund. Trots att många upplever det som svårt, har de snabbt fått en bild av hur deras målgrupp tänker, på ett helt annat sätt än om de hade hållit sig på Artisten. Och det är ju utanför skolan som deras arbetsmarknad finns, säger han.

Nu ska konceptet spridas till alla de 13 svenska städer där Drivhuset har verksamhet – främst på universitet och högskolor, men även på vissa yrkeshögskolor och privata företag.

– Med hjälp av utbildningspaketet får studenterna kortare startsträcka och gör bättre strategiska val. De förvärvar också entreprenöriella kompetenser och färdigheter oavsett om deras mål är att starta ett företag eller söka anställning, säger Mariah ben Salem Dynehäll.

Om utbildningspaketet från Drivhuset och Chalmers entreprenörskola
Utbildningspaketet bygger på moderna och beprövade koncept från ledande forskare som Steve Blank, Saras Sarasvathy och Alexander Osterwalder. Det bygger också på de erfarenheter Chalmers entreprenörskola har ackumulerat sedan starten för 15 år sedan, och på den kunskap Drivhuset samlat på sig under 20 år i mötet med tusentals entreprenörer. Tester har genomförts i Göteborg, Borås, Trollhättan och Karlstad med totalt ett 100-tal personer. Tidiga versioner av paketet har testats på samtliga drivhusorter i Sverige. Drivhuset och Chalmers entreprenörskola är nyckelaktörer i Sverige inom entreprenörsutbildning.

Mer om Innovationsstödsutredningen
Utredningen behandlar hur högskolor på bästa sätt kan förbättra de innovationsstödjande verksamheterna vid universitet och högskolor. Den finns att ladda ner här.

Om Drivhuset
Drivhuset hjälper studenter och nya entreprenörer att starta och driva företag eller på andra sätt förverkliga sina idéer. Varje år utbildas tiotusentals studenter i entreprenöriellt förhållningssätt. Genom att erbjuda vägledning, utbildning och en kreativ arbetsmiljö skapas framtidens företag. Sedan 1993 har cirka 5 000 företag fått hjälp av Drivhuset under start- och tillväxtfaser. Drivhuset består av 13 fristående icke vinstdrivande stiftelser runtom i Sverige med kontor i Gävle, Bollnäs, Uppsala, Stockholm, Södertälje, Karlstad, Örebro, Skara, Skövde, Trollhättan, Borås, Göteborg, Växjö, Kalmar och Malmö.

Om Chalmers entreprenörskola
Chalmers entreprenörskola bedriver internationellt uppmärksammad utbildning och forskning inom innovation och entreprenörskap. 2012 fyller skolan 15 år. Sedan starten har inte mindre än 50 nya bolag skapats inom verksamhetens ram. Entreprenörskolans masterprogram utsågs 2009 till Sveriges främsta spetsutbildning i entreprenörskap av Högskoleverket. Genom att sätta människan i centrum skapas varje år nya entreprenörer, nya tillväxtföretag och ny forskning.

Bilden:
Gänget bakom utvecklingen av metoden, fr v Janne Kemi, Drivhuset Borås,Martin Lackéus, Chalmers entreprenörskola, Mariah ben Salem Dynehäll, Drivhuset Göteborg, Anna Powell, Drivhuset Högskolan Väst och Jenny Annebäck, Drivhuset Karlstad. Frånvarande Elina Svensson, Drivhuset Karlstad.
(Chalmers)

För mer information och kontakt med verksamhet på olika orter:
Mariah ben Salem Dynehäll, metodutvecklingsansvarig, Drivhuset Sverige, 0707-535251, mariah.bensalem@drivhuset.se

Martin Lackéus, doktorand och projektledare, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers,  0736-551818, martin.lackeus@chalmers.se

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.