Skip to main content

Svenska universitet öppnar kontor i Kina

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 09:13 CEST

Pressmeddelande från Chalmers, KTH och Karolinska Institutet [051019]

Svenska universitet öppnar kontor i Kina

Chalmers, KTH och Karolinska Institutet gör gemensam sak i ett
forskningssamarbete inom medicin, naturvetenskap och teknik i Kina.
Universiteten öppnar nu lokalkontor vid Peking University och vid Fudan
University i Shanghai. Kontoren invigs med början den 24 oktober i närvaro
av vård- och äldreomsorgsminister Ylva Johansson.

Samarbeten mellan svenska universitet och Kina är inget nytt. Men när de tre
lärosätena nu ökar sitt engagemang är det nya former av samarbeten som är
aktuella. Kontoren ska fungera som en plattform för hela Kina och den
asiatiska regionen såväl för marknadsföring av de tre universitetens
utbildning och forskning som för kommersialisering av forskningsresultat.

- Den medicinska forskningen i Kina är på snabb frammarsch och satsningarna
är många. Förutsättningarna för ett kreativt klimat för innovationer är
stora, inte minst med tanke på möjligheterna att samarbeta med svenska
biomedicinska företag som etablerar sig i Kina, säger Jan Carlstedt-Duke,
dekanus i styrelsen för forskning vid Karolinska Institutet.

Tidigare samarbeten har till stor del handlat om att leta partners för olika
projekt medan det nu är fråga om att bygga mer långsiktigt. Satsningen
kommer att innebära ett ökat utbyte mellan Sverige och Kina inom
grundutbildning och forskarutbildning.

- Forskningssamarbeten och utbyte på post doc-nivå har vi haft en längre
tid. Nu är det istället fråga om gemensamma forskningscentrum i Kina och att
vi ska ge vissa av våra grundutbildningar på deras hemmaplan med lärare från
båda länderna, säger Anders Flodström, rektor vid KTH.

Kina står inför en enorm expansion vilket ställer nya krav på samhället inom
exempelvis miljöfrågor. De tre universiteten vill genom samarbetet bidra
till en bra utveckling. För svensk industri är det en fördel med en gemensam
satsning.

- Vill man uppnå någonting i ett stort land som Kina, behövs det lite
muskler. Vi vill testa en ny form, att utveckla forskningen och även
kommersialisera den i Kina tillsammans med kinesiska forskare, säger
Chalmers rektor Jan-Eric Sundgren.

Mellan 23 och 29 oktober pågår en svensk-kinesisk vecka som inleds med
invigning av det svensk-kinesiska centret i Peking, där vård- och
äldreomsorgsminister Ylva Johansson deltar tillsammans med Kinas
vetenskapsminister Xu Guanhua. Centret vid Fudan University i Shanghai
invigs 26 oktober och under veckan hålls seminarier med föreläsningar av
svenska och kinesiska forskare.

De formella namnen på de svensk-kinesiska kontoren blir i Peking
"Sino-Swedish Centre at Peking University" och i Shanghai "Sino-Swedish
Campus at Fudan University".

För mer information, kontakta:

Karolinska Institutet
Jan Carlstedt-Duke, dekanus i styrelsen för forskning, Karolinska
Institutet. 08-524 864 70, 070-792 40 85, Jan.Carlstedt-Duke@ki.se

Chalmers tekniska högskola, Göteborg
Jan-Eric Sundgren, rektor, tel: 031- 772 25 50,
jan-eric.sundgren@rektor.chalmers.se
Jörgen Sjöberg, rektors rådgivare med övergripande ansvar för Chalmers
kvalitetsarbete och internationalisering, tel 031-772 25 49,
jorgen.sjoberg@rektor.chalmers.se

Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, Stockholm
Anders Flodström, rektor, tel: 08-790 70 01, rektor@kth.se
Ramon Wyss, vicerektor för internationella utbildningsfrågor, tel 08 - 553
782 10, wyss@kth.se

Karolinska Institutet är ett av Europas ledande medicinska universitet.
Genom forskning, utbildning och information medverkar Karolinska Institutet
till att förbättra människors hälsa. Nobelförsamlingen vid Karolinska
Institutet utser varje år pristagare av Nobelpriset i fysiologi eller
medicin. För mer information besök hemsidan ki.se

KTH är Sveriges största tekniska universitet och svarar för en tredjedel av
Sveriges kapacitet av teknisk forskning och ingenjörsutbildning på
högskolenivå. Utbildningen och forskningen är av hög internationell klass
och spänner över naturvetenskap och alla grenar inom tekniken samt
arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, arbetsvetenskap och
miljöteknik. Se www.kth.se

Chalmers är en teknisk högskola med stark förankring i naturvetenskapen.
Många forskningsprojekt finns vid den internationella forskningsfronten.
Målsättningen är att aktivt bidra och medverka till en hållbar
samhällsutveckling, nationellt och internationellt. En profil är
entreprenörskap och nära samarbete med industrin och det övriga samhället.
Mer information på: www.chalmers.se