Skip to main content

Sverige kan bli ledande inom vindkraftsverkstillverkning

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2010 09:23 CEST

PRESSINBJUDAN: För att stödja svensk industri med kunskaper inom vindkraftens konstruktionsfrågor och för att utbilda nya generationer av ingenjörer har Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum bildats. Energimyndigheten, industrin och Chalmers samverkar och finansierar denna unika satsning. Den totala investeringen för centrumet uppgår till minst 100 miljoner kronor.

Vid pressträffen, 16 september, på Svenska Mässan i Göteborg, förklarar Matthias Rapp styrelseordförande, och Ola Carlson, centerledare docent vid Chalmers mer om satsningen. Anders Carlberg presenterar Västra Götalandsregionens undersökning om havsbaserad vindkraft.

Sverige har potential att skapa framtidens kunskapsplattform inom vindkraft både när det gäller teknik och utbildning. Det finns ett starkt intresse från vindkraftsindustrin att starta tillverkning av vindkraftverk i större skala i Sverige. Med en globalt växande vindkraftsmarknad finns det goda möjligheter att skapa ekonomisk tillväxt och nya jobbtillfällen i landet. Siffrorna visar att marknaden för vindkraftsteknik har ökat med 20 procent per år och ökningstakten för de kommande åren ser inte ut att minska. Centret ska framförallt genom forskning, utveckling och demonstration och se till att regionen blir ledande inom framtida teknik för havsbaserade vindkraftverk.

Tid: Torsdag den 16 september, kl.10:30
Kaffe och smörgås serveras från kl.10:15
Plats: VIND2010 konferensen, Svenska Mässan - Göteborg
Monter: E02:02

Medverkande:
Matthias Rapp - Styrelseordförande, Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum
Ola Carlson - Centerledare, docent, Chalmers tekniska högskola
Anders Carlberg, Västra Götalandsregionen

Vänligen meddela deltagande på pressträffen, föranmälan till:
Ola Carlson, ola.carlson@chalmers, tel. 0761 257 077

Mer information:
Matthias Rapp, tel. 0704 531 138
Ola Carlson, tel. 0761 257 077
Anders Carlberg tel. 0708 821 541


Om Svenskt VindkraftsTekniskt Centrum (SVTC)
Är ett forskningscentrum för vindkraftsteknik. Syftet med verksamheten är att stödja svensk industri med kunskap om konstruktionsteknik inom området vindkraft. Den totala investeringen för centrumet uppgår till minst 100 miljoner kronor. Verksamheten finansieras av Energimyndigheten, Chalmers tekniska högskola av ingående industripartners.