Skip to main content

Sverigepremiär för EU:s största klimatsatsning

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2014 12:57 CEST

PRESSINBJUDAN FRÅN CHALMERS OCH CLIMATE-KIC

I maj stod det klart att Chalmers kommer med i tre av fyra nya flaggskeppsprojekt inom Climate-KIC, Europas största innovationssatsning på klimatområdet. Det nya boendelabbet i Johanneberg är en viktig komponent. På torsdag kommer Climate-KIC till Sverige. Möt vd Mary Ritter redan på onsdag!

Runt 100 företag, ett 20-tal universitet och cirka 80 andra samhällsaktörer – bland andra Köpenhamns stad – har hittills engagerat sig i Climate-KIC. I botten ligger ett EU-initiativ kallat EIT, Europeiska institutet för innovation och teknik. Nu är det Sveriges och Göteborgs tur.

Partnerskapet har hittills gått in och stöttat ett 50-tal innovationsprojekt och uppåt 100 uppstartsbolag över stora delar av Europa sedan starten 2010, med en total budget på 75 miljoner euro bara i år.

Nya grödor, smartare sätt att bygga och handskas med vatten, gröna affärsmodeller, vassare klimatmätningar… den europeiska innovationssatsningen täcker in det mesta genom sina åtta teman. Ytterst handlar det om att lösgöra mänsklig kreativitet på bred front för att rädda klimatet och forma en ny, grönare ekonomi.

Över tjugo inspiratörer på torsdag förmiddag 12 juni
Kick-offen sker på torsdag förmiddag, 12 juni på Lindholmen Conference Centre, i form av en inspirerande förmiddag för entreprenörer, forskare och studenter. Hela ledningen för Climate-KIC deltar med vd Mary Ritter i spetsen, liksom Susanne Pedersen, chef för det nordiska kontoret, som öppnade i Köpenhamn i februari. Göteborg välkomnar genom kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén och Chalmers rektor Karin Markides. De nya flaggskeppsprojekten, som Chalmers är del i, presenteras i detalj.

– Jag är glad att vara en del av detta första symposium i Göteborg och kunna berätta om det viktiga bidrag som Chalmers gör i vår europeiska gemenskap. Jag ser fram emot att det svenska partnerskapet växer och utvecklas inom vår nordiska nod utifrån den utmärkta grund som nu är lagd, säger Mary Ritter, vd för Climate-KIC.

Klicka här för fullständigt program och registrering!

Journalister, möt Climate-KIC:s vd redan på onsdag!
Mary Ritter, vd, är tillgänglig för intervjuer onsdag morgon kl 9-10, på Chalmers Johanneberg, tillsammans med Professor Greg Morrison, Chalmers huvudansvarige inom Climate-KIC. För att boka intervju, kontakta:
Christian Borg, presschef Chalmers, 031-772 3395, christian.borg@chalmers.se

Övriga kontaktpersoner:
Greg Morrison, professor, projektledare Climate-KIC, 031-772 19 37, greg.morrison@chalmers.se
Julia Franzén, koordinator Climate-KIC, 0722-07 85 80, julia.franzen@chalmers.se
Angela Howarth, Head of Communications, Climate-KIC, +44 78 7285 0084,  angela.howarth@climate-kic.org

Göteborg tar stor plats i klimatinitiativet Climate-KIC från start
De fyra nya flaggskeppsprojekten inom Climate-KIC bedöms få en budget på över 100 miljoner euro över fyra år, med start i år. Chalmers deltar i tre av dem.

Fem levande laboratorier byggs eller planeras just nu, på olika platser i Europa, där människor ska bo eller arbeta koldioxidsnålt. Ett av dem är HSB Living Lab, med byggstart på Johanneberg nu i höst. Det första flaggskeppsprojektet Building Technologies Accelerator samlar erfarenheter från dessa prototypbyggen.

I ett andra jätteprojekt, Encore, utforskas en mängd olika alternativ för att förvandla atmosfärens koldioxid från ett problem till en värdefull industriell insatsvara. Kontaktperson i Göteborg är forskarassistent Leonardo Rosado.

Johanneberg är dessutom en av nio stadsdelar som tävlar om att tillhöra en kvartett utvalda distrikt i det tredje flaggskeppsprojektet Smart Sustainable Districts, som handlar om materialflödena in och ut ur en stadsdel. Ambitionen är att Johanneberg (inklusive chalmersområdet och hela Guldheden) ska minska sin materialförbrukning med faktor tio!

Mer info om samtliga flaggskeppsprojekt och Göteborgs roll finns här:
Miljöfrågorna i fokus på Climate-KIC-dagen

Climate-KIC to unveil multimillion Euro investment in four climate change innovation programmes at European Business Summit

Vad är Climate-KIC och EIT?
Climate-KIC är Europas största partnerskap mellan offentliga och privata aktörer kring innovation med fokus på klimatförändringar. KIC står för knowledge and innovation community och det finns hittills tre sådana grupper för innovation och kunskap, alla samlade inom EU-organet Europeiska institutet för innovation och teknik, EIT. De övriga två fokuserar informations- och kommunikationsteknologi, IKT, respektive hållbar energi. Det finns beslut på ytterligare en handfull grupper, alla med rejäl budget kopplad till sig. EIT:s uppdrag är att skapa en hållbar tillväxt genom utbildning, entreprenörskap och innovation.

Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap, sjöfart och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.
Graphene Flagship, ett av EU-kommissionens första forskningsinitiativ inom Future Emerging Technologies, koordineras av Chalmers, Chalmers har 11.000 fulltidsstudenter och 3000 anställda.