Skip to main content

Unikt tillfälle att träffa fem generationer miljöforskare

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2012 12:59 CEST

PRESSINBJUDAN FRÅN CHALMERS OCH GÖTEBORGS UNIVERSITET

Den 26 och 27 april möts fem generationer miljöforskare i två panelsamtal på Chalmers och Göteborgs universitet – från nestorerna som var med när miljörörelsen bildades i början av 70-talet, till dagens unga miljöforskare och studenter. Media bjuds in till panelsamtalen och till en frågestund den 26 april.

Syftet med panelerna är att lyfta fram tankar kring miljö- och utvecklingsfrågor inom politik och forskning under fem decennier, från 1972 till 2012. För att kunna blicka bakåt och lära framåt har vi har samlat paneler med bred erfarenhet, både ämnesmässigt och över tid.

Diskussionerna kommer att handla om frågor som: Vad har vi gjort för misstag respektive framsteg? Vilka lärdomar har forskare inom miljöområdet dragit genom åren? Hur har de uppfattat och kanske omvärderat miljöproblemen? Hur såg/ser man på lösningar då och nu?

Den äldste paneldeltagaren är Emin Tengström, född 1929. Han blev Sveriges förste professor i humanekologi – som då var ett nytt akademiskt ämne – vid Chalmers 1981.

– På 50-talet såg jag svårigheten att försörja en växande världsbefolkning med mat. Min reaktion var typisk: ”Dom” fixar nog det, tänkte jag. Själv var jag resten av decenniet en obekymrad tillväxtentusiast. Gladde mig till exempel åt att det blev fler bilar, som välfärdsmått, berättar Emin Tengström.

– 50 år senare ser jag att för att lösa miljöproblemen krävs en dramatiskt förändrad uppfattning om villkoren för människans tillvaro på den enda planet som hon förfogar över. Plus en kombination av fyra förändringar: ny teknik, ny livsstil, ny etik och ny politik.

De yngsta paneldeltagarna är födda 1988. En av dem är Erik Wallnér, ordförande i Chalmers Students for Sustainability.

Panelsamtalen arrangeras av Göteborgs miljövetenskapliga centrum, GMV, som är gemensamt för Chalmers och Göteborgs universitet. Samtalen sker i anslutning till den internationella konferensen Stockholm +40 som pågår nu.

– Det här är ett unikt tillfälle för alla som är intresserade av miljö och hållbar utveckling, säger Emma Brink, projektledare på GMV. Bara att få komma och lyssna på hur man resonerade i miljöfrågor från 70-talet och fram till idag är spännande nog. Att vi samlar forskare från ett så långt tidsspann men också från så vitt skilda discipliner är en historisk händelse. Det kommer att bli otroligt intressant att lyssna på forskarnas samtal sinsemellan, och att själv kunna ställa frågor till dem.

Frågestund med panelen
Media är välkomna att delta vid båda panelsamtalen, som har olika deltagare. Efter torsdagens samtal blir det dessutom en halvtimmes frågestund för journalister.
Torsdag 26 april, kl 12 – 13.30, A-salen, Arkitekturhuset, Sven Hultins gata 6, Chalmers
Fredag 27 april, kl 12 – 13.30, Sal 10:an, Göteborgs universitets huvudbyggnad, Vasaparken

Anmäl dig gärna till:
Emma Brink, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV), 031-772 49 62, emma.brink@chalmers.se

Panelerna i bild:
Torsdagens panel består av (övre raden i bilden): Emin Tengström, Margareta Wedborg, Greg Morrison, Cecilia Solér och Erik Wallnér. Fredagens (nedre raden) utgörs av Karl-Erik Eriksson, Hans Blanck, Marie Stenseke, Matilda Palm och Johanna Ageborg.

Mer om konferensen Stockholm +40
Den 23 till 25 april 2012 är Miljödepartementet och Utrikesdepartementet värdar för den internationella konferensen Stockholm+40 – Partnership Forum for Sustainable Development, till minne av FN:s konferens om den mänskliga miljön i Stockholm 1972 och dess betydelse för det internationella miljö- och hållbarhetsarbetet.

Stockholm+40 fokuserar på tre teman som kopplar till FN:s kommande möte om hållbar utveckling i Rio de Janeiro 20-22 juni 2012 (Rio+20):
• Hållbara innovationer
• Hållbar produktion
• Hållbar livsstil
Konferensen Stockholm+40 är internationell och vänder sig till inbjudna inom målgrupperna beslutsfattare, ungdomar, näringsliv, det civila samhället och forskare.

Läs mer om konferensen Stockholm +40.


Chalmers i Göteborg forskar och utbildar inom teknik, naturvetenskap och arkitektur, med en hållbar framtid som allomfattande vision. Chalmers är känt för sin effektiva innovationsmiljö och har åtta styrkeområden av internationell dignitet – Energi, Informations- och kommunikationsteknologi, Livsvetenskaper, Materialvetenskap, Nanovetenskap och nanoteknologi, Produktion, Samhällsbyggnad och Transport.