Skip to main content

Världsauktoriteter diskuterar hållbar utveckling – på tvären

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 09:17 CET

PRESSINBJUDAN FRÅN CHALMERS, GÖTEBORGS UNIVERSITET OCH ADLERBERTSKA FORSKNINGSSTIFTELSEN:

Sedan Rio-konferensen 1992 har hållbar utveckling stått högt på agendan hos världens länder. Men vad har hänt sedan dess? Ett antal viktiga landvinningar inom forskningsfältet presenteras den 22 november i Göteborg. Då samlas världsauktoriteter från skilda discipliner för att diskutera hur hållbara och framgångsrika samhällen bäst skapas.

Kan jag lita på min omgivning? Tror jag på framtiden? Får jag vara frisk?

Svaret på sådana fundamentala frågor påverkar människors strategier – och i förlängningen hur vi gemensamt bäst kan tackla klimatförändringar, hälsotillståndet i världen och den långsiktiga energiförsörjningen.

Den inställningen förenar Crisna du Plessis, sydafrikansk docent i arkitektur, och ekonomiprofessor Partha Dasgupta från universitetet i Cambridge – två av de världsauktoriteter inom hållbar utveckling som är huvudtalare på Adlerbertska jubileumskonferensen tisdag 22 nov.

I fokus är det tvärvetenskapliga angreppssättet. Ekonomer och samhällsvetare möter medicinare och energiforskare för att samtala om de kommande decenniernas stora utmaningar. Christian Azar, Bo Rothstein och Ingrid Pramling är några svenska forskare i panelen.

 – Att Göteborgs universitet och Chalmers tillsammans med Adlerbertska forskningsstiftelsen anordnar den här typen av konferens är en viktig symbolisk händelse för forskningssamhället i Göteborg. Konferensen blir en mötesplats för forskarsamhällets världsstjärnor och yngre forskare verksamma här i Göteborg, säger Ylva Norén Bretzer, vetenskaplig koordinator för konferensen.

Inbjudan till media
Journalister är välkomna att delta i hela eller delar av konferensen efter anmälan till:
Ida Lindberg, 031 772 49 57, 070 236 23 34, ida.lindbergh@chalmers.se

Ida Lindberg tar emot och kan förmedla intervjuförfrågningar. Måndag eftermiddag finns möjlighet att träffa flera av huvudtalarna.

Mer om konferensen ”Creating Successful and Sustainable Societies”
Adlerbertska jubileumskonferensen äger rum 22 november 2011, kl 09-19, i Göteborgs universitets huvudbyggnad, Vasaplatsen, Göteborg.  Den arrangeras av Adlerbertska forskningsstiftelsen och Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV) vid Chalmers och Göteborgs universitet.

Adlerbertska forskningsstiftelsen firar att man har delat ut stipendier i 50 år, sedan 1997 inom området hållbar utveckling. Under perioden 1997-2011 har stiftelsen skänkt drygt 70 miljoner kronor till forskningsområdet vid lärosätena i Göteborg.

Mer information om Adlerbertska forskningsstiftelsen och dess besläktade stiftelser.


För mer information, kontakta:
Ylva Norén Bretzer, vetenskaplig koordinator för konferensen, 031 786 51 95, ylva.noren-bretzer@spa.gu.se

Ida Lindberg, informatör GMV, 031 772 49 57, ida.lindbergh@chalmers.se