Skip to main content

Västsvenska högskolor inleder kraftfull samverkan

Pressmeddelande   •   Maj 10, 2004 14:08 CEST

Fem högskolor i Västsverige inleder ett kraftfullt samarbete inom produktionsområdet genom att bilda nätverket Produktion i Väst. De högskolor som ingår är Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Skövde, Ingenjörshögskolan i Jönköping, Högskolan i Halmstad, samt Högskolan i Trollhättan/Uddevalla.

Därmed bildas Sveriges kraftfullaste forsknings-, utvecklings- och utbildningsplattform inom produktionsområdet. Genom att högskolorna samordnar sina forskningsresurser kan resurserna användas på ett mer effektivt och slagkraftigt sätt.
De samverkande högskolornas gemensamma vision är att Produktion i Väst:
* ska stärka konkurrenskraft, tillväxt och kunskapsutveckling i västra Sverige så att antalet arbetstillfällen ökar.
* snabbt ska bli det ledande klustret för produktionsforskning inom Sverige.
* ska ha konkurrenskraft som sträcker sig utanför landets gränser.
* ska delta i samhälls- och industriutvecklingen, bl.a. genom att stärka möjligheterna till lokal tillverkning av nya produkter och innovationer.

För att öka den internationella konkurrenskraften bör industrin samverka med högskolornas forsknings-, utvecklings- och utbildningsresurser. Organisationer som Svenskt Näringsliv och Västsvenska Industri- och Handelskammaren poängterar vikten av kunskap och kompetens som konkurrensfaktor. Produktion i Väst kommer att spela en stor roll i denna utveckling.

Välkommen till presskonferens då ledningen för Produktion i Väst närmare presenterar sina framtidsplaner.

Tid: Torsdag 13 maj 2004 kl 15.00
Plats: Ledningsrummet/Valdemar, Chalmers kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg
Medverkande: J-E Sundgren, rektor Chalmers, Leif Larsson, rektor för Högskolan i Skövde och operativt ansvarig för Produktion i Väst, Anders Källström, Västsvenska Industri- och Handelskammaren samt representanter från respektive högskola

För ytterligare information kontakta Leif Larsson, tfn 0733-74 24 01.