Skip to main content

Visionen "Transporter Göteborg 2050"

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2004 15:32 CEST

Mediainformation
Onsdagen den 19 maj kl 11.00-11.30 på Ekocentrum, Aschebergsg. 44, vid Kapellplatsen, Göteborg.

Rapporten "Transporter Göteborg 2050" presenteras och diskuteras kl 09.00 - 11.00, i samma lokal.

Projektet Göteborg 2050 har släppt sin rapport "Transporter Göteborg 2050" med en vision om de hållbara transporterna i Göteborgsregionen. Rapporten visar på möjligheterna att förändra samhället och dess transportsystem så att hotet om kraftiga klimatförändringar minskar.

- I framtiden har vi så nära till det vardagliga att vi kan gå och cykla för att uträtta de flesta dagliga ärenden. Kollektivtrafiken är attraktiv och effektiv för de lite längre resorna och de bilar som fortfarande används är ändamålsenliga, finns i fordonspooler och drivs med förnybara bränslen. När vi reser mindre kortväga kan vi resa mer långväga och samtidigt använda mindre energi totalt för transporterna än idag, säger Johan Swahn, forskare på Chalmers

- Om alla världsmedborgare ska ha möjlighet att resa lika mycket i framtiden kan vi göteborgare bara använda hälften av den energi vi använder till transporter idag. Med energieffektivare transporter kan vi resa mer och samtidigt använda mindre energi. Om vi i framtiden får mer ledig tid kommer vi att uppskatta själva resandet på de långa resorna med tåg eller moderna segelkryssningsfartyg, tror Hans Eek, Göteborg Energi.

- Godstransporterna görs till största delen till havs och på räls och samordnas mellan olika logistik- och speditionsföretag. Om samhället är mer funktionsinriktat än idag blir det dessutom färre men mer långlivade prylar att transportera, menar Elin Löwendahl på Chalmers.

Seminariet på Ekocentrum
Hans Eek, Johan Swahn och Elin Löwendahl från projektet Göteborg 2050 presenterar rapporten "Transporter Göteborg 2050". Rapporten innehåller en vision om hållbara transportlösningar för både person- och godstransporter, såväl kortväga som långväga. Utgångspunkterna för visionen är ett framtida hållbart samhälle med global rättvis fördelning av resurserna, liten påverkan på naturen, låg energianvändning och ett samhälle där människorna lever "det goda livet". Rapporten finns på www.goteborg2050.nu.

Projekt Göteborg 2050 drivs i samverkan mellan Chalmers, Göteborgs universitet, Göteborgs Stad och Göteborg Energi. Finansiering kommer även från Formas, Energimyndigheten, Renova och Västra Götalandsregionen. Mer info på www.goteborg2050.nu

Vi välkomnar media till såväl seminariet som mediainformationen som följer efteråt.

Kontaktperson:
Johan Swahn, Projekt Göteborg 2050, Fysisk resursteori, Chalmers, tel: 031-772 3130 eller 070-3088150, e-post: johan.swahn@fy.chalmers.se