Skip to main content

Cherry genomför ytterligare aktiviteter för att öka handeln i aktien

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2003 08:58 CET

Cherryföretagen AB:s (publ) B-aktie, som är noterad på Stockholmsbörsens O-lista, noteras även på Nordnets lista för aktiehandel utan courtage - NollCourtagelistan.

Samarbetet med Nordnet är ett led i arbetet att tillvarata nuvarande och tillkommande aktieägares intressen. Målsättningen är att minska prisskillnaden mellan köp- och säljkurs och att öka aktiens likviditet för att därigenom ytterligare öka intresset för handel med aktien.

Genom samarbetet kommer Nordnets cirka 60 000 kunder att ha möjlighet till courtagefri handel i Cherrys B-aktie, vilket skapar förutsättningar för en ytterligare förbättrad likviditet i aktien.

Sedan tidigare har Cherry inlett ett Market Maker-samarbete med Remium AB inom ramen för Stockholmbörsens system med likviditetsgarantier.

Cherrys aktie listas på NollCourtagelistan från och med idag, 3 november.


Cherryföretagen AB (publ)


För mer information, kontakta
Pontus Lindwall, VD och koncernchef, tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55, pontus.lindwall@netentertainment.com


Cherry i korthet
Cherry är ett svenskt privatägt spelföretag med drygt 2 600 registrerade aktieägare.
Bolagets B-aktie är noterad på Stockholmsbörsens O-lista (CHER B).
Verksamheten är inriktad på Internet-, casino- och automatspel.
Den huvudsakliga spelverksamheten bedrivs på restauranger i Sverige,
på fartyg i trafik inom Nordeuropa och i Medelhavet, på spelhallar i Danmark,
i köpcentra i Chile samt via Internetcasinon på en global marknad
Totalt sysselsätter Cherry närmare 700 personer