Skip to main content

Kvartalsrapport Q2, 2003 Delårsrapport januari-juni 2003

Pressmeddelande   •   Jul 17, 2003 14:30 CEST

Kvartal Q2
· Fortsatt positiv trend inom Internetspel.
· Ökad försäljning av internetspel till sportsspelsajter
· Cherry in på sportspelsmarknaden genom delförvärv av Betsson.com
· Spelsamarbetet med danska Shell utvecklas väl
· Maritimt Spel ökar med två fartyg i Medelhavet
· Koncernens omsättning uppgick till 58,8 (66,0) mkr
· Resultat efter finans förbättrades till –2,7 (-3,3) mkr
· Resultat efter skatt ökade till –0,05 (-0,13) kronor per aktie

Delårsperioden
· Omsättningen uppgick till 114,5 (120,4) mkr
· Resultat efter finans förbättrades till –6,4 (-9,8) mkr
· Resultat efter skatt ökade till –3,8 (-7,6) mkr, –0,12 (-0,37) kronor per aktie
· Soliditeten steg till 63 (46) procent och kassan uppgick till 27,4 (10,7) mkr.

Koncernens intäkter

Kvartalet
Cherrys omsättning under kvartalet uppgick till 58,8 (66,0) mkr. Affärsområde Internetspel ökade omsättningen betydligt medan övriga affärsområden redovisade minskad omsättning.

Delårsperioden
För hela delårsperioden minskade omsättningen med 5 procent till 114,5 (120,4) mkr. Omsättningsminskningen beror på att affärsområde Automatspel lagts ned. För jämförbara

För närmare information, kontakta
Pontus Lindwall, VD och koncernchef
tfn 08-556 967 10, 0708-27 51 55 pontus.lindwall@netentertainment.com