Skip to main content

Barnhem – fel hjälp för utsatta barn!

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2015 08:15 CEST

FRUKOSTSEMINARIUM, tisdagen den 13 oktober mellan klockan 8.00 och 10.00.

Radiohjälpen, World Childhood Foundation och Yennenga Progress arrangerar frukostseminariet BARNHEM - FEL HJÄLP FÖR UTSATTA BARN, om vikten av bra alternativ till barnhem och hur omtanke om barn kan bli fel fastän viljan är god. Vi bjuder på frukost, nya rön och kunskap.

Barnrättsexperter och forskare i barnfrågor världen över är överens: Barn mår bäst av att växa upp tillsammans med vuxna de känner sig trygga med. En oroväckande trend är att efterfrågan på barnhem ökar i många fattiga länder. Det beror på att många vill arbeta på barnhem som volontärer, turister vill besöka barnhem och det finns gott om privata initiativ som i välvilja tror att barnhem är ett bra sätt att göra gott. Ett problem är att den goda viljan kan skada mer än att hjälpa. När resurser läggs på att ”rädda” utsatta barn, istället för att ge närstående möjlighet att ta hand om dem, leder det till att barn placeras på barnhem i onödan.

När människors engagemang kombineras med möjligheten att själva hjälpa till, finns enorma möjligheter att bidra till en bättre barndom för barn i utsatthet. Men det är viktigt att hjälpen görs på ett sätt som verkligen hjälper och inte splittrar familjer i onödan.

Genom det här seminariet lyfter vi fram alternativ till barnhem, vilka konsekvenser våra val som privatpersoner och resenärer kan leda till och visa hur ett barnsäkert resande kan se ut.

Medverkande:
Monica Woodhouse, grundare och direktor för organisationen Give a Child a Family. Monica Woodhouse har tagit fram metoder för utbildning av socialtjänst, föräldrautbildningar, samt fosterhemsutbildningar och system för uppföljning. Monica Woodhouse berättar om barns behov av långsiktighet och familj och menar att barnhem aldrig kan ersätta det hur mycket resurser som än sätts in.

Anna Hårleman De Geer, generalsekreterare och Britta Holmberg, projektchef från World Childhood Foundation, har i flera år och i olika sammanhang lyft frågan att barnhem inte är lämpliga hem för barn och att det i de allra flesta fall finns bättre alternativ. Childhood arbetar såväl på gräsrotsnivå som på global nivå för att utveckla metoder och sprida kunskap om hur barn och familjer i utsatthet kan få stöd.

Stina Berge, grundare och generalsekreterare för kompetensnätverket Yennenga Progress. Ett nätverk som utgår ifrån lokala, konkreta, och ofta akuta frågor. Med hjälp av resultat och erfarenheter från dessa verksamheter, skapas referensverksamheter för såväl myndigheter som privata initiativ för att värna om barnens rättigheter och skapa långsiktig förändring.

Per Byman, generalsekreterare för Radiohjälpen, vars uppdrag är att samla in medel för humanitära ändamål och att informera och upplysa allmänheten om hjälpbehov. Radiohjälpen stödjer inte barnhem eller verksamheter som går att likställa med barnhem eller institutioner för barn och ungdomar. Det är Radiohjälpens uppfattning att det i nästan alla fall är möjligt att integrera dessa barn och ungdomar i det berörda samhället vilket är att föredra.

Välkommen! Vi ser fram emot spännande samtal!

Var: Yennenga Progress, Stadsgården 10

När: Tisdagen den 13 oktober 08.00 – 10.00

Hur: Frukost serveras från 7.30. Samtalen startar 8.00.

meddela gärna att du kommer till stina@yennengaprogress.se


Stiftelsen World Childhood Foundation grundades 1999 av Drottning Silvia och har till uppgift att värna om barns rätt till en barndom och särskilt arbeta för bättre levnadsvillkor för barn som lever i utsatta miljöer över hela världen. Childhood vill ge alla barn möjlighet att utvecklas till starka, trygga och ansvarsfulla människor. Just nu stödjer Childhood runt 100 projekt i 16 länder. För mer information, besök gärna www.childhood.org.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy